Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 351 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 stycznia 2022 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

351/6973/22

11.01.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

351/6974/22

11.01.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0141/19 realizowanego przez Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

351/6975/22

11.01.2022 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta FORBET – Marek Małecki oraz zmiany UchwałyNr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

351/6976/22

11.01.2022 r.

przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

351/6977/22

11.01.2022 r.

przyjęcia projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030.

351/6978/22

11.01.2022 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

351/6979/22

11.01.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027
z perspektywą do 2035 roku.

351/6980/22

11.01.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko na lata 2022-2031.

351/6981/22

11.01.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2021-2030.

351/6982/22

11.01.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Laszki na lata 2021-2030.

351/6983/22

11.01.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gać na lata 2021-2027.

351/6984/22

11.01.2022 r.

uchylająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r.,
w sprawie udzielenia upoważnienia.

351/6985/22

11.01.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie używanej wyposażonej karetki oraz samochodu.

351/6986/22

11.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

351/6987/22

11.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

351/6988/22

11.01.2022 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku.

351/6989/22

11.01.2022 r.

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. - Akademia Małych Zdobywców.

351/6990/22

11.01.2022 r.

rozwiązania umowy.

351/6991/22

11.01.2022 r.

wyrażenia/nie wyrażenia zgody na przyjęcie przedstawionego przez Syndyka Masy Upadłościowej projektu planu spłaty przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych.

351/6992/22

11.01.2022 r.

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

351/6993/22

11.01.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6973_22.pdf)Uchwała Nr 351_6973_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek162 kB2022-01-25 15:062022-01-25 15:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6974_22.pdf)Uchwała Nr 351_6974_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek192 kB2022-01-25 14:462022-01-25 14:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6975_22.zip)Uchwała Nr 351_6975_22.zip[KZ] Karolina Ciołek405 kB2022-01-25 14:462022-01-25 14:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6976_22.zip)Uchwała Nr 351_6976_22.zip[KZ] Karolina Ciołek3643 kB2022-01-25 14:462022-01-25 14:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6977_22.zip)Uchwała Nr 351_6977_22.zip[KZ] Karolina Ciołek11025 kB2022-01-25 14:472022-01-25 14:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6978_22.pdf)Uchwała Nr 351_6978_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2022-01-25 14:472022-01-25 14:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6979_22.pdf)Uchwała Nr 351_6979_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek236 kB2022-01-25 14:472022-01-25 14:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6980_22.pdf)Uchwała Nr 351_6980_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek206 kB2022-01-25 14:482022-01-25 14:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6981_22.pdf)Uchwała Nr 351_6981_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek213 kB2022-01-25 14:482022-01-25 14:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6982_22.pdf)Uchwała Nr 351_6982_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek205 kB2022-01-25 14:482022-01-25 14:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6983_22.pdf)Uchwała Nr 351_6983_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek203 kB2022-01-25 14:482022-01-25 14:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6984_22.pdf)Uchwała Nr 351_6984_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2022-01-25 14:482022-01-25 14:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6985_22.pdf)Uchwała Nr 351_6985_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2022-01-25 14:482022-01-25 14:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6986_22.pdf)Uchwała Nr 351_6986_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2022-01-25 14:492022-01-25 14:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6987_22.pdf)Uchwała Nr 351_6987_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2022-01-25 14:492022-01-25 14:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6988_22.zip)Uchwała Nr 351_6988_22.zip[KZ] Karolina Ciołek353 kB2022-01-25 14:492022-01-25 14:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6989_22.zip)Uchwała Nr 351_6989_22.zip[KZ] Karolina Ciołek591 kB2022-01-25 14:492022-01-25 14:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6990_22.pdf)Uchwała Nr 351_6990_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2022-01-25 14:502022-01-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6991_22.pdf)Uchwała Nr 351_6991_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2022-01-25 14:502022-01-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6992_22.pdf)Uchwała Nr 351_6992_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2022-01-25 14:502022-01-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 351_6993_22.pdf)Uchwała Nr 351_6993_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2022-01-25 14:502022-01-25 14:50

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi