http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Filtr

EGZAMIN 11 - 13.04 obszar Beskidów Wschodnich. Główne punkty trasy egzaminacyjnej oraz sposób oceniania

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 11-13 Kwietnia 2019 r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości: