Termin składania ofert upływa 04.10.2017 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki364 kB2017-09-26 14:572017-09-26 14:57
Pobierz plik (Kampania informacyjno promocyjna OR-IV.272.1.40.2017.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1709 kB2017-09-26 14:582017-09-26 14:58
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Tomasz Jarecki743 kB2017-10-04 11:392017-10-04 11:39
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki490 kB2017-10-09 11:422017-10-09 11:42

Termin składania ofert upłynął w dniu 09.10.2017 r., o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu [OR] Renata Wójcik3464 kB2017-09-26 14:132017-09-26 14:13
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2663 kB2017-09-26 14:132017-09-26 14:13
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Renata Wójcik411 kB2017-10-09 11:422017-10-09 11:42
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik435 kB2017-10-26 09:072017-10-26 09:07

Termin składania ofert upłynął w dniu 29.09.2017 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz224 kB2017-09-19 09:122017-09-19 09:12
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz3304 kB2017-09-19 09:122017-09-19 09:12
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie - GK.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Mirosław Tomankiewicz560 kB2017-09-29 12:042017-09-29 12:04
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz633 kB2017-10-25 07:522017-10-25 07:52

Termin składania ofert upłynął w dniu 20.09.2017 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz230 kB2017-09-12 14:322017-09-12 14:32
Pobierz plik (SIWZ 1.33.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz2812 kB2017-09-12 14:332017-09-12 14:33
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie - GK.pdf)3. informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Mirosław Tomankiewicz564 kB2017-09-20 11:412017-09-20 11:41
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz631 kB2017-09-25 13:382017-09-25 13:38

Termin składania ofert upłynął 21.09.2017 godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniau - Druk ulotki i broszury promocyjnej 585388-N-2017.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu [OR] Renata Wójcik2373 kB2017-09-12 10:092017-09-12 10:09
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2888 kB2017-09-12 10:142017-09-12 10:14
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Renata Wójcik182 kB2017-09-18 12:432017-09-18 12:43
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf)4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Renata Wójcik510 kB2017-09-18 12:442017-09-18 12:44
Pobierz plik (Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ.pdf)5. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Renata Wójcik429 kB2017-09-18 12:442017-09-18 12:44
Pobierz plik (Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert.pdf)6. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Renata Wójcik537 kB2017-09-21 12:072017-09-21 12:07
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna102 kB2017-10-02 10:512017-10-02 10:51

Termin składania ofert upływa 19.09.2017 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki348 kB2017-09-11 10:012017-09-11 10:01
Pobierz plik (Druk kalendzrzy ściennych OR-IV.272.1.36.2017.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1506 kB2017-09-11 10:022017-09-11 10:02
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Tomasz Jarecki547 kB2017-09-19 11:152017-09-19 11:15
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki394 kB2017-09-25 13:412017-09-25 13:41

Termin składania ofert upływa 14.09.2017 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki307 kB2017-09-06 08:312017-09-06 08:31
Pobierz plik (Kampania informacyjno promocyjna OR-IV.272.1.34.2017.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki2901 kB2017-09-06 08:312017-09-06 08:31
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Tomasz Jarecki1107 kB2017-09-14 11:412017-09-14 11:41
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki725 kB2017-09-19 07:442017-09-19 07:44

Termin składania ofert upływa 01.09.2017 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki153 kB2017-08-24 09:292017-08-24 09:29
Pobierz plik (Druk katalogu promocyjnego OR-IV.272.2.37.2017.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1796 kB2017-08-24 09:292017-08-24 09:29
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Tomasz Jarecki556 kB2017-09-01 11:312017-09-01 11:31
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki429 kB2017-09-14 07:472017-09-14 07:47

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.09.2017 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OR-IV.272.2.34.2017 Organizacja i obsługa paneli - usługa społeczna.zip)1. Ogłoszenie o zamówieniu (istotne warunki zamówienia)[OR] Damian Sarna1515 kB2017-08-28 09:172017-08-28 09:17
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.pdf)2. Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu (Istotnych warunków za[OR] Damian Sarna413 kB2017-08-29 15:062017-08-29 15:06
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna51 kB2017-09-08 11:312017-09-08 11:31
Pobierz plik (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf)4. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia[OR] Damian Sarna28 kB2017-09-21 07:592017-09-21 07:59
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o zamiarze zawarcia umowy na BIP.pdf)1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy[OR] Tomasz Jarecki203 kB2017-08-23 10:552017-08-23 10:55
Pobierz plik (Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf)2. Informacja o udzieleniu zamówienia [OR] Tomasz Jarecki978 kB2017-09-29 15:232017-09-29 15:23