Termin składania ofert upłynął 03.10.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki342 kB2016-09-19 12:182016-09-19 12:18
Pobierz plik (Druk kalendzrzy ściennych OR-IV.272.1.34.2016.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1428 kB2016-09-19 12:182016-09-19 12:18
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmaine ogłoszenia.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki208 kB2016-09-20 13:492016-09-20 13:49
Pobierz plik (Zmiana siwz.pdf)4. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki227 kB2016-09-20 13:492016-09-20 13:49
Pobierz plik (Ogłosznie o zmainie ogłoszenia II.pdf)5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.[OR] Tomasz Jarecki208 kB2016-09-22 12:302016-09-22 12:30
Pobierz plik (Zmiana siwz II.pdf)6. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki228 kB2016-09-22 12:302016-09-22 12:30
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Renata Wójcik104 kB2016-09-27 13:042016-09-27 13:04
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf)8. Zmiana SIWZ[OR] Renata Wójcik298 kB2016-09-27 13:052016-09-27 13:05
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)9. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik748 kB2016-10-03 11:442016-10-03 11:44
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki520 kB2016-10-12 07:512016-10-12 07:51
Pobierz plik (Ponowny wybór oferty.pdf)11. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki156 kB2016-10-20 13:502016-10-20 13:50

Termin składania ofert upływa 14.10.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki137 kB2016-09-01 12:502016-09-01 12:50
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki75 kB2016-09-02 12:102016-09-02 12:10
Pobierz plik (Ortofotomapa OR-IV.272.2.19.2016.zip)3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki6851 kB2016-09-02 12:322016-09-03 08:47
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)4. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki180 kB2016-09-07 13:512016-09-07 13:51
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do IWZ.pdf)5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Tomasz Jarecki688 kB2016-09-15 14:422016-09-15 14:42
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf)6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki71 kB2016-09-16 08:172016-09-16 08:17
Pobierz plik (Zmiana SIWZ II.pdf)7. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki285 kB2016-09-16 08:212016-09-16 08:21
Pobierz plik (Informacja z otwrcia ofert.pdf)8. Informacja z otwarcia ofert[OR] Tomasz Jarecki380 kB2016-10-14 11:432016-10-14 11:43
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki378 kB2016-10-24 13:252016-10-24 13:25

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik1214 kB2016-08-31 15:592016-08-31 15:59
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2294 kB2016-08-31 16:002016-08-31 16:00
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Damian Sarna639 kB2016-09-08 12:002016-09-08 12:00
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik523 kB2016-09-28 14:372016-09-28 14:37

Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2016 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
Plik/ Adres URLZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 303820.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz550 kB2016-08-31 10:052016-08-31 10:05
Dostęp do URL (http://www.bip.podkarpackie.pl/images/res/um/or/16/siwz-303820.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)BIP104928 kB2016-08-31 11:342016-08-31 11:34
Pobierz plik (Informacja.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy[OR] Mirosław Tomankiewicz614 kB2016-09-12 11:292016-09-12 11:29

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.09.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 302414.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz516 kB2016-08-24 10:002016-08-24 10:00
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz3373 kB2016-08-24 10:012016-08-24 10:01
Pobierz plik (Informacja.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp[OR] Mirosław Tomankiewicz623 kB2016-09-06 11:232016-09-06 11:23
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz436 kB2016-10-04 14:002016-10-04 14:00

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Damian Sarna404 kB2016-08-17 12:542016-08-17 12:54
Pobierz plik (OR-IV.272.1.29.2016 Kampania informacyjno - promocyjna - kluby sportowe.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Damian Sarna1976 kB2016-08-17 12:552016-08-17 12:55
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.pdf)3. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Damian Sarna164 kB2016-08-26 10:522016-08-26 10:52
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert i gk.pdf)4. Informacja z otwarcia ofert[OR] Damian Sarna737 kB2016-08-31 11:382016-08-31 11:38
Pobierz plik (Informacja na strone.pdf)5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna742 kB2016-09-19 14:592016-09-19 14:59

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik254 kB2016-08-12 09:542016-08-12 09:54
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2031 kB2016-08-12 09:552016-08-12 09:55
Pobierz plik (informacja podawana podczas sesji otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik625 kB2016-08-22 11:252016-08-22 11:25
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_strona.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna474 kB2016-09-15 10:182016-09-15 10:19

Termin składania ofert upłynął 18.08.2016 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki350 kB2016-08-09 09:072016-08-09 09:07
Pobierz plik (Druk kalendarzy i ulotek OR-IV.272.2.11.2016.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1296 kB2016-08-09 11:312016-08-09 11:31
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Tomasz Jarecki250 kB2016-08-10 13:472016-08-10 13:47
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki133 kB2016-08-10 13:472016-08-10 13:47
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)5. Zmiana treści SIWZ[OR] Tomasz Jarecki365 kB2016-08-10 13:482016-08-10 13:48
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)6. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik479 kB2016-08-18 11:422016-08-18 11:42
Pobierz plik (Informacja o wyborze BIP.pdf)7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki356 kB2016-08-24 15:162016-08-24 15:16

 Termin składania ofert upłynął w dniu 19.08.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 300300.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz232 kB2016-08-04 13:012016-08-04 13:01
Pobierz plik (SIWZ - 300300.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz2166 kB2016-08-04 13:022016-08-04 13:02
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 300347.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz126 kB2016-08-04 15:122016-08-04 15:12
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 300383.pdf)4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2[OR] Mirosław Tomankiewicz128 kB2016-08-05 09:502016-08-05 09:50
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 300565.pdf)5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3[OR] Mirosław Tomankiewicz134 kB2016-08-09 09:232016-08-09 09:23
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf)6. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz448 kB2016-08-09 10:252016-08-09 10:25
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami.pdf)7. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz421 kB2016-08-09 13:572016-08-09 13:58
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami 2.pdf)8. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 2[OR] Mirosław Tomankiewicz387 kB2016-08-09 13:592016-08-09 13:59
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 300815.pdf)9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4[OR] Mirosław Tomankiewicz275 kB2016-08-11 12:572016-08-11 12:57
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2.zip)10. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2[OR] Mirosław Tomankiewicz7559 kB2016-08-11 13:192016-08-11 13:19
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ 3.pdf)11. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 3[OR] Mirosław Tomankiewicz310 kB2016-08-12 11:342016-08-12 11:34
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert OR-IV.272.2.9.2016.pdf)12.Informacja z otwarcia ofert[OR] Tomasz Jarecki365 kB2016-08-19 11:192016-09-05 15:05
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz438 kB2016-09-05 15:062016-09-05 15:06

Termin składania ofert upływa 25.07.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki300 kB2016-07-15 13:112016-07-15 13:11
Pobierz plik (Druk wydawnictw promocyjnych OR-IV.272.1.27.2016.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki990 kB2016-07-15 13:112016-07-15 13:11
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ - 1.27.pdf)3. Wyjaśnienia do SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz266 kB2016-07-19 14:502016-07-19 14:50
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki597 kB2016-07-26 09:292016-07-26 09:29