Termin składania i otwarcia ofert: 25.09.2013 r.

znak sprawy: OR-IV.272.2.59.2013

Termin składania ofert upłynął w dniu 23.09.2013 r. o godz. 10:00

Postępowanie zostało unieważnione

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.09.2013 r. o godz. 10:00

Postępowanie zostało unieważnione.

OR-IV.272.2.56.2013

Termin składania ofert upłynął w dniu 12.09.2013 r., o godz. 10:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.09.2013 r. o godz. 10:00.

 

Termin składania i otwarcia ofert 04.09.2013 r.

OR-IV.272.1.38.2013

Termin składania i otwarcia ofert 19.08.2013 r.

OR-IV.272.1.36.2013