Termin składania ofert upływa dnia 05 maja 2016 r. o godz. 10.00.

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 21 kwietnia 2016 r. do godziny 11.00

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego tj. nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy.

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2016 r. do godziny 8.30.

Termin składania ofert upływa 6 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00.