Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Na podstawie uchwały Nr 283/5652/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawach parków krajobrazowych

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawach parków krajobrazowych, zwany dalej „Projektami".

Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 20.03.2017r. do dnia 03.04.2017r., przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji
Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do wymienionej wyżej uchwały:
1) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 408,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji
1) siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 408,
2) poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 7736024, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Andrzej Kulig

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

Projekt uchwały

Mapa

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Projekt uchwały

Mapa

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Projekt uchwały

Mapa

Jaśliski Park Krajobrazowy

Projekt uchwały

Mapa

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Projekt uchwały

Mapa

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Projekt uchwały

Mapa

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwała - protokół z konsultacji.PDF)uchwała - protokół z konsultacji.PDF[OS] Paweł Chałupnik807 kB2017-04-28 10:512017-04-28 10:51
Pobierz plik (uchwała.pdf)Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji[OS] Michał Herdzik783 kB2017-03-17 12:052017-03-17 12:05
Pobierz plik (formularz uwag.docx)Formularz uwag[OS] Michał Herdzik15 kB2017-03-17 12:062017-03-17 12:06

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi