http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Projekt uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego

|
[OS] Michał Herdzik

Na podstawie uchwały Nr 388/8144/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 stycznia 2018 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wraz z ekspertyzą uzasadniającą podjęcie uchwały.