WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2018 ROKU.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2018 r. POBIERZ

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w obszarze turystyki w 2018 roku 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nieudziela się dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w obszarze turystyki w 2018 roku

Wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2018roku.

Uchwała Nr 388/8140/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie turystyki w 2018 roku - POBIERZ