Termin składania ofert upływa 03.12.2014 r. o godz. 10:00

znak sprawy: OR-IV.272.1.71.2014