http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Przygotowanie i wydanie czterech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Zobacz zmiany”

|
[RP] Joanna Skrzypek

Termin składania ofert upływa 27.01.2016 r. o godz. 10:00

Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego