Termina składania ofert do dnia 2 czerwca 2017 r. do godziny 900.