Termin składania ofert upłynął w dniu 16.05.2014 r. o godz. 10:00