Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2015 r. o godz. 10:00