Termin składania ofert upływa dnia 07.01.2020 r. o godz. 10:00.