Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2020 r. o godz. 10:00