Termin składania ofert upłynął w dniu 21.10.2020 r. o godz. 10:00