Termin składania ofert upłynął w dniu 29.07.2013 r. o godz. 10:00