Termin składania ofert upłynął w dniu 18.12.2013 r. o godz. 10:00