Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2020 r., znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o decyzji LERG.pdf)ogłoszenie o decyzji LERG.pdf430 kB

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2020 r., znak: OS-I.7222.45.1.2020.AC

Ogłoszenie z dnia 17 marca 2020 r., znak: OS-I.7222.10.3.2020.RD

Ogłoszenie z dnia 17 marca 2020 r., znak: OS-I.7222.6.1.2020.RD

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr LIX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 18 września 2018 r., poz. 3937), Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030.