Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2020 r., znak: OS-I.721.5.33.2020.MS

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf810 kB

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2020 r., znak: OS-I.7222.27.12.2020.MD

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2020 r., znak: OS-I.7222.76.1.2019.MD

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 r., znak: OS-I.7222.19.3.2020.MH

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 r., znak: OS-I.7222.57.7.2019.MH

Sąd Rejonowy w Przemyślu, Sygn. akt II K195/17

Wyciąg z wyroku

Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Karny informuje, że prawomocnym wyrokiemz dnia 11 stycznia 2019r, sygn. II K 195/17, następnie zmienionym przez Sąd Okręgowy wPrzemyślu II Wydział Karny w dniu 29 stycznia 2020r, sygn. akt II Ka 229/19 skazał Mirosława Witolda Karapytę, s. Dymitra i Wiery z d. Kuczura, ur. 1l.12.1960r w Jarosławiu, za to że:

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.