Obwieszczenie z dnia 5 maja 2021 r., znak: OS-IV.7440.27.2021.WZ 

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak: OS-I.7222.10.3.2020.RD

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[OS] Michał Herdzik59 kB2021-01-28 13:572021-01-28 13:57

Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2020 r., znak: OS-I.721.5.33.2020.MS

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[OS] Michał Herdzik810 kB2020-11-27 09:382020-11-27 09:38

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (DT I 8060 1 53 2019.pdf) Sprawozdanie zbiorcze z realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w 2018 r.[DT] Dariusz Dozd274 kB2019-08-12 10:522019-08-12 10:52