Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.

Na podstawie art. 37 ustawy o odpadach Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z załącznikami, który następnie zgodnie z zapisami art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach został poddany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krakowie oraz Lublinie. Mając na uwadze zapisy art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt dokumentu wraz z załącznikami przekazano do opiniowania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ponadto zgodnie z zapisami art. 54 ust. 2 ww. ustawy społeczeństwu zapewniono udział w strategicznej ocenie oddziaływania ww. projektów dokumentów na środowisko.

Następnie Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał projekt aktualizacji WPGO do zaopiniowania, a projekt Planu Inwestycyjnego (PI) do uzgodnienia Ministrowi Klimatu i Środowiska. Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) został zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: DGO-SP.0311.6.2020.KR, a Plan Inwestycyjny uzgodniony przez Ministra Klimatu i Środowiska ww. pismem.

Biorąc pod uwagę powyższe przedmiotowy dokument uzyskał przewidziane prawem opinie i uzgodnienia.

Aktualizacja WPGO została uchwalona przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą NR XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko

Z chwilą uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z załącznikami oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały utraciła moc uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 2022. Nadal pozostaje jednak w mocy załącznik nr 4 zatytułowany: Wskazanie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów. Załącznik ten dodany został na mocy uchwały nr VI/104/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz w związku z art. 9 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1479) sejmik województwa był obowiązany do uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów. Stąd też uchwałą z dnia 25 marca 2019r. nr VI/104/19 dodał do uchwały nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. załącznik nr 4 w brzmieniu: Wskazanie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.

Ponieważ uchwalony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z załącznikami oraz Prognozą oddziaływania projektu  WPGO na środowisko, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały nie zawiera w swej treści części dotyczącej miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów konieczne jest aby załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. nadal pozostał w mocy.

Dodatkowo załącznikiem do Uchwały NR XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  jest uzasadnienie, o którym mowa art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ww. art. organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa do przyjętego dokumentu dołącza uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
 i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 25.05.2020.pdf)Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 25.05.2020.pdf[OS] Ireneusz Grocholski194 kB2021-07-13 14:562021-07-13 14:56
Pobierz plik (PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf)PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf[OS] Ireneusz Grocholski1672 kB2021-07-13 14:542021-07-13 14:54
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Uzasadnienia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI58)Załącznik nr 1 do Uzasadnienia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI58[OS] Ireneusz Grocholski342 kB2021-07-13 14:552021-07-13 14:55
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI58421.pdf)Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI58421.pdf[OS] Ireneusz Grocholski96 kB2021-07-13 14:532021-07-13 14:53
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.pdf)Załącznik nr 3 do PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.pdf[OS] Ireneusz Grocholski354 kB2021-07-13 14:542021-07-13 14:54
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.pdf)Załącznik nr 2 do PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.pdf[OS] Ireneusz Grocholski7155 kB2021-07-13 14:532021-07-13 14:53
Pobierz plik (PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.pdf)PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.pdf[OS] Ireneusz Grocholski2679 kB2021-07-13 14:522021-07-13 14:52
Pobierz plik (PLAN INWESTYCYJNY_zał 1 do Planu Gospodarki Odpadami.pdf)PLAN INWESTYCYJNY_zał 1 do Planu Gospodarki Odpadami.pdf[OS] Ireneusz Grocholski1445 kB2021-07-13 14:532021-07-13 14:53
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku WP.pdf)Uchwała Sejmiku WP.pdf[OS] Ireneusz Grocholski105 kB2021-07-13 14:512021-07-13 14:51
Pobierz plik (Podsumowanie do WPGO uchwalonego w dniu 26.04.2021r..docx)Podsumowanie do WPGO uchwalonego w dniu 26.04.2021r..docx[OS] Ireneusz Grocholski33 kB2021-07-13 14:412021-07-13 14:41
Pobierz plik (Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. uchw. WPGO z 25.03.2019.pdf)Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. uchw. WPGO z 25.03.2019.pdf[OS] Ireneusz Grocholski108 kB2021-07-13 14:562021-07-13 14:56
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 27.01.2020.pdf)Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 27.01.2020.pdf[OS] Ireneusz Grocholski194 kB2021-07-13 14:562021-07-13 14:56
Pobierz plik (Uzasdnienie do aWPGO  w zakr. miejsc magaz. (25.03.2019).pdf)Uzasdnienie do aWPGO w zakr. miejsc magaz. (25.03.2019).pdf[OS] Ireneusz Grocholski457 kB2021-07-13 14:562021-07-13 14:56
Pobierz plik (uchwała SWw sprawie uchwalenia WPGO_XXXI_551_17.pdf)uchwała SWw sprawie uchwalenia WPGO_XXXI_551_17.pdf[OS] Ireneusz Grocholski119 kB2021-10-19 08:272021-10-19 08:27

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi