Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że: w dniu 29 sierpnia 2023 r. wydana została decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego, znak: OS-III.7244.1.9.2023.SP, udzielająca STALECO Sp. z o. o.
ul. Kłuszyńska 59, 30-499 Kraków zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Towarowej 28 w Jaśle.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 08.09.2023 r. – do dnia 21.09.2023 r. można zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Dokumenty dostępne są do wglądu w Oddziale gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy
ul. Lubelskiej 4, pok. 222, w godzinach pracy urzędu.

Niniejsza informacja oraz treść przedmiotowej decyzji zamieszczona została
w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.podkarpackie.pl/ogloszenia-marszalka/6565-ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-o-wydaniu-decyzji-udzielajacej-staleco-sp-z-o-o-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow-w-jasle w zakładce: ZARZĄD – Ogłoszenia Marszałka

ogłoszenie o decyzji (plik Word, 144 kB)

Decyzja STALECO (plik Word, 121 kB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi