Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

POROZUMIENIE
w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy

zawarte w dniu 12 marca 2014 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

a

Organizacją Zakładową Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

oraz

Komisją Zakładową NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 1401 §1kp i art. 150 §3 kp strony postanawiają o wprowadzeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ruchomego rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 2

Rozkład czasu pracy może przewidywać rozpoczynanie pracy w poniedziałek o godzinie 10.00 i jej kończenie o godzinie 18.00. W tak ustalonym rozkładzie czasu pracy wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 3

1.Dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona, uwzględniając bieżące potrzeby i specyfikę pracy kierowanego przez siebie departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej przygotowuje imienny wykaz pracowników wyznaczonych do pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, o którym mowa w § 2 na okres jednego miesiąca. Imienny wykaz pracowników wyznaczonych do pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, o którym mowa w § 2 podaje
do wiadomości pracownikom na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca, którego wykaz dotyczy. Wykaz ten wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą czasu pracy w danym departamencie/równorzędnej komórce organizacyjnej przekazywany jest do Oddziału kadr i szkolenia w Departamencie Organizacyjno – Prawnym w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedzający.

2.Zmiana imiennego wykazu pracowników wyznaczonych do pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, o którym mowa w § 2 dokonywana jest przez osobę, o której mowa w § 1. Osoba ta zobowiązana jest informację o zmianach w wykazie przekazać niezwłocznie pracownikom, których te zmiany dotyczą.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu pracy oraz zasady zawarte w Regulaminie pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią porozumienia, w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

§ 6

Niniejsze porozumienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 17 marca 2014 r. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (porozumienie.pdf)porozumienie.pdfBIP837 kB2014-03-12 13:092014-03-12 13:09

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi