Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wsparcie finansowe dla przewoźników autobusowych oraz operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonujących przewozy regularne osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w  ramach programu pomocowego „SA.62603 COVID-19 Support to bus operators”.

Podstawa prawna:

Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) oraz decyzja Komisji Europejskiej z dnia 24.06.2021 r. zatwierdzająca program pomocowy „SA.62603 COVID-19 Support to bus operators”.

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy autobusowi oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonujący przewozy regularne osób, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wsparcia finansowego ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc roku 2021.

Warunki otrzymania pomocy:

  • pobieranie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych w roku 2019 (rok referencyjny);
  • pogorszenie wyniku finansowego w odniesieniu do wozokilometra przewozu za objęty wsparciem miesiąc roku 2021 r. w porównaniu z tym samym miesiącem roku 2019;
  • kwota otrzymanej w danym miesiącu 2019 r. dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych jest wyższa od kwoty otrzymanej dopłaty za ten sam miesiąc roku 2021;
  • kwota otrzymanej w 2021 r. pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej w danym miesiącu jest niższa od kosztów i osiągniętych przychodów w danym miesiącu roku 2021 w  porównaniu z tym samym miesiącem roku 2019 w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną;
  • złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wniosku o wypłatę wsparcia finansowego na obowiązujących formularzach plików Microsoft EXCEL i Microsoft WORD.

Wniosek o wypłatę wsparcia finansowego składa się z dwóch części:

1. Plik Microsoft EXCEL składa się z 6 zakładek:

1) Wniosek,

2) Praca eksploatacyjna,

3) Zestawienie kosztów,

4) Zestawienie przychodów,

5) Zestawienie pomocy COVID,

6) Formularz pomocy COVID.

2. Plik Microsoft WORD - oświadczenia

W załączeniu do każdego wniosku o wypłatę wsparcia finansowego beneficjent wypełnia i składa oświadczenie nr 1, 2 i 4 oraz, jeżeli go to dotyczy, oświadczenie nr 3 i 5.

 

Złożenie przez beneficjenta wniosku rozpoczyna procedurę jego weryfikacji:

1) Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z listą sprawdzającą.

2) W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem terminu na dostarczenie poprawionego/uzupełnionego wniosku lub załączników.

3) Nieusunięcie braków lub brak poprawy błędów w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4) Po pozytywnej ocenie wniosku i zatwierdzeniu do wypłaty należnej kwoty wsparcia finansowego wniosek jest ujmowany w zbiorczym zestawieniu przekazywanym do Wojewody Podkarpackiego w celu wypłaty z budżetu państwa należnego beneficjentom wparcia finansowego.

5) W terminie 14 dni od daty otrzymania od Wojewody Podkarpackiego środków Województwo Podkarpackie przekazuje kwotę wsparcia finansowego na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we wniosku o wypłatę wsparcia finansowego.

 

W ramach rozpatrywania wniosków o wypłatę wsparcia finansowego Marszałek Województwa Podkarpackiego może żądać od przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego udostępnienia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. Marszałek może także przeprowadzać kontrole prawidłowości wnioskowania o wypłatę wsparcia finansowego lub zlecać - na koszt beneficjentów - ich realizację. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego przewoźnika lub operatora za wszystkie miesiące 2021 r. przekracza kwotę 500 000 zł przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny.

Przewoźnik/Operator może złożyć dowolną ilość wniosków w 1 miesiącu.

Wniosek o wypłatę wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Oddział dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają:

1) Kierownik Oddziału – Jan Lech; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2) główny specjalista – Robert Kloc; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) główny specjalista – Lidia Piechowska; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

4) inspektor – Dominik Dec; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu kontaktowego: (17) 850-17-14

UWAGA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY I AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UDZIELENIA WSPARCIA. INFORMACJE W TYM ZAKRESIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIP URZĘDU.

 

Informację sporządził w dniu 17.09.2021 r.:

Robert Kloc – główny specjalista

Oddział dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO.docx)Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO.docx[DT] Tomasz Barczak24 kB2021-09-17 15:082021-09-17 15:08
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 - Oświadczenie MŚP.DOCX)Załącznik Nr 4 - Oświadczenie MŚP.DOCX[DT] Tomasz Barczak44 kB2021-09-17 15:072021-09-17 15:07
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 - instrukcja do wniosku.docx)Załącznik Nr 3 - instrukcja do wniosku.docx[DT] Tomasz Barczak30 kB2021-09-17 15:072021-09-17 15:07
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 - Wniosek.xlsx)Załącznik Nr 1 - Wniosek.xlsx[DT] Tomasz Barczak44 kB2021-09-17 15:072021-09-17 15:07
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 - Oświadczenia.docx)Załącznik Nr 2 - Oświadczenia.docx[DT] Tomasz Barczak25 kB2021-09-17 15:072021-09-17 15:07

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi