Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 521 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 września 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

521/10939/23

04.09.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Hałajko prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

521/10940/23

04.09.2023 r.

rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

521/10941/23

04.09.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030.

521/10942/23

04.09.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2023-2030.

521/10943/23

04.09.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

521/10944/23

04.09.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ”.

521/10945/23

04.09.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup zewnętrznego agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą do budynku Kuchni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

521/10946/23

04.09.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup części i urządzeń do centralnego ogrzewania i systemu centralnej ciepłej wody Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

521/10947/23

04.09.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

521/10948/23

04.09.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 466/9675/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”.

521/10949/23

04.09.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 466/9673/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

521/10950/23

04.09.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 458/9474/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach Szpitala”.

521/10951/23

04.09.2023 r.

powołania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

521/10952/23

04.09.2023 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

521/10953/23

04.09.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna.

521/10954/23

04.09.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

521/10955/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

521/10956/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

521/10957/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

521/10958/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

521/10959/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

521/10960/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

521/10961/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

521/10962/23

04.09.2023 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

521/10963/23

04.09.2023 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

521/10964/23

04.09.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

521/10965/23

04.09.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

521/10966/23

04.09.2023 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czermin na lata 2023-2037”.

521/10967/23

04.09.2023 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niebylec – aktualizacja na lata 2023-2026 z perspektywą do 2038 roku”.

521/10968/23

04.09.2023 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

521/10969/23

04.09.2023 r.

rozwiązania umowy.

521/10970/23

04.09.2023 r.

rozwiązania umowy.

521/10971/23

04.09.2023 r.

zabezpieczenia środków do realizacji zadania obejmującego wykonanie, umieszczenie nadruków oraz dostawę artykułów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

521/10972/23

04.09.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

521/10973/23

04.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Gminie Lubaczów zadania doznakowania przejść dla pieszych w ciągu DW Nr 866 i DW Nr 867 na terenie Gminy Lubaczów.

521/10974/23

04.09.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10939_23.doc)Uchwała Nr 521_10939_23.doc[KZ] Robert Kłak83 kB2023-09-14 09:162023-09-14 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10940_23.docx)Uchwała Nr 521_10940_23.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2023-09-14 09:162023-09-14 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10941_23.docx)Uchwała Nr 521_10941_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-14 09:162023-09-14 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10942_23.docx)Uchwała Nr 521_10942_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-14 09:162023-09-14 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10943_23.docx)Uchwała Nr 521_10943_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-09-14 09:162023-09-14 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10944_23.docx)Uchwała Nr 521_10944_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-09-14 09:172023-09-14 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10945_23.docx)Uchwała Nr 521_10945_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-09-14 09:172023-09-14 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10946_23.docx)Uchwała Nr 521_10946_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-09-14 09:172023-09-14 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10947_23.docx)Uchwała Nr 521_10947_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-09-14 09:172023-09-14 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10948_23.docx)Uchwała Nr 521_10948_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-14 09:172023-09-14 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10949_23.docx)Uchwała Nr 521_10949_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-09-14 09:182023-09-14 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10950_23.docx)Uchwała Nr 521_10950_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-09-14 09:512023-09-14 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10951_23.docx)Uchwała Nr 521_10951_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-09-14 09:512023-09-14 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10952_23.docx)Uchwała Nr 521_10952_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-09-14 09:512023-09-14 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10953_23.docx)Uchwała Nr 521_10953_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-09-14 09:512023-09-14 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10954_23.zip)Uchwała Nr 521_10954_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-09-14 09:512023-09-14 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10955_23.docx)Uchwała Nr 521_10955_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-09-14 09:512023-09-14 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10956_23.docx)Uchwała Nr 521_10956_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:522023-09-14 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10957_23.docx)Uchwała Nr 521_10957_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:522023-09-14 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10958_23.docx)Uchwała Nr 521_10958_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:522023-09-14 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10959_23.docx)Uchwała Nr 521_10959_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:522023-09-14 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10960_23.docx)Uchwała Nr 521_10960_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:582023-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10961_23.docx)Uchwała Nr 521_10961_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:592023-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10962_23.docx)Uchwała Nr 521_10962_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-09-14 09:592023-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10963_23.docx)Uchwała Nr 521_10963_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-09-14 09:592023-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10964_23.docx)Uchwała Nr 521_10964_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-09-14 09:592023-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10965_23.docx)Uchwała Nr 521_10965_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-09-14 09:592023-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10966_23.docx)Uchwała Nr 521_10966_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-09-14 09:592023-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10967_23.docx)Uchwała Nr 521_10967_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-09-14 10:002023-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10968_23.doc)Uchwała Nr 521_10968_23.doc[KZ] Robert Kłak39 kB2023-09-14 10:002023-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10969_23.docx)Uchwała Nr 521_10969_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-14 10:002023-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10970_23.docx)Uchwała Nr 521_10970_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-09-14 10:472023-09-14 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10971_23.docx)Uchwała Nr 521_10971_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-09-14 10:472023-09-14 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10972_23.zip)Uchwała Nr 521_10972_23.zip[KZ] Robert Kłak80 kB2023-09-14 10:472023-09-14 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10973_23.doc)Uchwała Nr 521_10973_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-09-14 10:472023-09-14 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 521_10974_23.doc)Uchwała Nr 521_10974_23.doc[KZ] Robert Kłak47 kB2023-09-14 10:472023-09-14 10:47

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi