Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2015 r. w otwartych konkursach pn. „Wyprawy w świat teatru" i „Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat"