Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

 

Rodzaj zadań

W ramach konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.
Zadania w ramach konkursu ofert obejmują organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki), a także idei powstania na terenie województwa podkarpackiego Podkarpackiego Centrum Nauki.
Zadania będą realizowane poprzez organizację wydarzeń mających formę m.in.: festiwali naukowych, pikników naukowych, konkursów, przeglądów, wykładów, spektakli naukowych, przy czym preferowane będzie łączenie form w ramach realizowanego zadania oraz zapewnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

Wysokość dotacji i termin realizacji zadań

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 31 025,00 zł. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. Maksymalna kwota dotacji dla jednego zadania wynosi 10 000 zł.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 listopada 2021 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert

Nabór ofert trwa do 23 sierpnia 2021 roku.

Oferty można składać:

  • w wersji papierowej osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • listownie na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki”. Decyduje data nadania,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu dostępnej na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Informacje o konkursie ofert można uzyskać w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ul. Lubelska 4, pok. 116 lub 109, tel. 17 743 30 58, 17 743 30 64, 17 743 32 95 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje o konkursie dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP – Współpraca z NGO – Otwarte konkursy ofert – Nauka) oraz na stronie www.podkarpackie.pl (Edukacja i Nauka – Konkursy ofert).

Zasady przyznawania dotacji

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dotację zawarte są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę przyjętym Uchwałą Nr 301/5942/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lipca 2021r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie_dotyczące_otwartego_konkursu_ofert_w_dziedzinie_nauki_w_2021_II_nabór)Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych[EN] Izabela Baran51 kB2021-07-28 13:142021-07-28 13:14
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_Wzór_oferty_realizacji_zadania_2021_II nabór.docx)Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego[EN] Izabela Baran52 kB2021-07-28 13:152021-07-28 13:15
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_Instrukcja_przygotowania_oferty_realizacji_zadania_2021_II_nabór.)Załącznik nr 2 - Instrukcja przygotowania oferty realizacji zadania[EN] Izabela Baran60 kB2021-07-28 13:152021-07-28 13:15
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_Karta_oceny_formalnej_2021_II_nabór.docx)Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny formalnej realizacji zadania publicznego[EN] Izabela Baran23 kB2021-07-28 13:162021-07-28 13:16
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_Karta_oceny_merytorycznej_2021_II_nabór.docx)Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego [EN] Izabela Baran32 kB2021-07-28 13:162021-07-28 13:16
Pobierz plik (Załącznik_nr_5_Oświadczenie_oferenta_dotyczące_konta_bankowego_2021_II_nabór.doc)Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Oferenta dotyczącego konta bankowego[EN] Izabela Baran16 kB2021-07-28 13:162021-07-28 13:16

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi