Decyzja z dnia 25 czerwca 2021 r., w której stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114), w sprawie dotyczącej ustalenia czy Spółka jest podmiotem wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach obowiązanym do uiszczania opłaty produktowej - uznano za nieprawodłowe.