Nr. uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                       
VI/95/15 30.03.2015 r.

przyjęcia  stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego podjęcia działań na rzecz zapewnienia  finansowania ze środków Banku Światowego  inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach Wisłoki i Wisły Sandomierskiej

VI/96/15 30.03.2015 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich ” w ramach programu „Polskiej pomocy rozwojowej 2015”

VI/97/15 30.03.2015 r.

wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego
Via Carpatia.

zał.1, zał.2

VI/98/15 30.03.2015 r.

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

VI/99/15 30.03.2015 r.

wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

VI/100/15 30.03.2015 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Julinie
VI/101/15
30.03.2015 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu części nieruchomości położonej przy
ul. Kościuszki 2 w Przemyślu
VI/102/15 30.03.2015 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
VI/103/15 30.03.2015 r. zmiany Uchwały Nr XLVIII/987/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów
VI/104/15 30.03.2015 r. zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie 
VI/105/15 30.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie

VI/106/15 30.03.2015 r.

wysokości odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie oraz sposobu wnoszenia opłat

VI/107/15 30.03.2015 r.

przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015”

zał.1, zał.2

VI/108/15 30.03.2015 r. udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa
VI/109/15 30.03.2015 r. przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie
z Gminą Miejską Przemyśl
VI/110/15 30.03.2015 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Godowa
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Godowa

zał.1

VI/111/15 30.03.2015 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lesko
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lesko

zał.1

VI/112/15 30.03.2015 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji Strzyżów i Wysoka Strzyżowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Strzyżów

zał.1

VI/113/15 30.03.2015 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Sarzyna
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Sarzyna

zał.1

VI/114/15 30.03.2015 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Dęba
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Dęba

zał.1

VI/115/15 30.03.2015 r.

zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

VI/116/15 30.03.2015 r.

zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

zał.1, zał.2, zał.3

VI/117/15 30.03.2015 r.

Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał.1, zał.2,zał.3

VI/118/15 30.03.2015 r.

określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
VI/119/15 30.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
VI/120/15 30.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
VI/121/15 30.03.2015 r.

nadania Statutu

Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

zał.1, zał.2

VI/122/15 30.03.2015 r.

nadania Statutu

Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7

VI/123/15 30.03.2015 r.

nadania Statutu

Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

zał.1, zał.2

VI/124/15 30.03.2015 r.

wyrażenia woli połączenia

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

i Szpitala Miejskiego w Przemyślu
VI/125/15 30.03.2015 r. zmieniająca uchwałę numer II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
VI/126/15 30.03.2015 r. zmieniająca uchwałę numer II/13/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
VI/127/15 30.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r

zał.1

VI/128/15 30.03.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

zał.1, zał.2

Załączniki:
Pobierz plik (95.pdf)95167 kB
Pobierz plik (96.pdf)9687 kB
Pobierz plik (97.pdf)9780 kB
Pobierz plik (97_1.pdf)97_1140 kB
Pobierz plik (97_2.pdf)97_277 kB
Pobierz plik (98.pdf)9882 kB
Pobierz plik (99.pdf)9982 kB
Pobierz plik (100.pdf)10083 kB
Pobierz plik (101.pdf)10184 kB
Pobierz plik (102.pdf)10285 kB
Pobierz plik (103.pdf)10386 kB
Pobierz plik (104.pdf)10484 kB
Pobierz plik (105.pdf)10591 kB
Pobierz plik (106.pdf)10688 kB
Pobierz plik (107.pdf)107144 kB
Pobierz plik (107_1.pdf)107_1332 kB
Pobierz plik (107_2.pdf)107_2218 kB
Pobierz plik (108.pdf)10880 kB
Pobierz plik (109.pdf)10983 kB
Pobierz plik (110.pdf)11082 kB
Pobierz plik (110_1.pdf)110_12538 kB
Pobierz plik (111.pdf)11182 kB
Pobierz plik (111_1.pdf)111_12579 kB
Pobierz plik (112.pdf)11284 kB
Pobierz plik (112_1.pdf)112_11740 kB
Pobierz plik (113.pdf)11383 kB
Pobierz plik (113_1.pdf)113_12246 kB
Pobierz plik (114.pdf)11482 kB
Pobierz plik (114_1.pdf)114_13172 kB
Pobierz plik (115.pdf)11591 kB
Pobierz plik (116.pdf)116377 kB
Pobierz plik (116_1.pdf)116_1384 kB
Pobierz plik (116_2.pdf)116_2248 kB
Pobierz plik (116_3.pdf)116_3433 kB
Pobierz plik (117.pdf)117782 kB
Pobierz plik (117_1.pdf)117_1781 kB
Pobierz plik (117_2.pdf)117_2246 kB
Pobierz plik (117_3.pdf)117_3218 kB
Pobierz plik (118.pdf)11892 kB
Pobierz plik (119.pdf)11998 kB
Pobierz plik (120.pdf)12098 kB
Pobierz plik (121.pdf)12194 kB
Pobierz plik (121_1.pdf)121_1109 kB
Pobierz plik (121_2.pdf)121_2118 kB
Pobierz plik (122.pdf)12281 kB
Pobierz plik (122_1.pdf)122_1113 kB
Pobierz plik (122_2.pdf)122_285 kB
Pobierz plik (122_3.pdf)122_393 kB
Pobierz plik (122_4.pdf)122_488 kB
Pobierz plik (122_5.pdf)122_593 kB
Pobierz plik (122_6.pdf)122_683 kB
Pobierz plik (122_7.pdf)122_7232 kB
Pobierz plik (123.pdf)12381 kB
Pobierz plik (123_1.pdf)123_1144 kB
Pobierz plik (123_2.pdf)123_2104 kB
Pobierz plik (124.pdf)12483 kB
Pobierz plik (125.pdf)12583 kB
Pobierz plik (126.pdf)12697 kB
Pobierz plik (127.pdf)127226 kB
Pobierz plik (127_1.pdf)127_1263 kB
Pobierz plik (128.pdf)128132 kB
Pobierz plik (128_1.pdf)128_1271 kB
Pobierz plik (128_2.pdf)128_2420 kB