Nr Uchwały Data posedzenia     Przedmiot uchwały - w sprawie
XX/348/16 29.02.2016 r.  - zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 
XX/349/16 29.02.2016 r. - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025
XX/350/16  29.025.2016 r.  -  zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
XX/351/16 29.02.2016 r.   -  zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala OLK w Przemyślu
XX/352/16 29.02.2016 r.  -  zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
XX/353/16 29.02.2016 r.

 -  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie

XX/354/16 29.02.2016 r.  - wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
XX/355/16 29.02.2016 r.  -  wyrażenia woli przystąpienie do realizacji projektu pn. "Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok 2016/2017" i określania zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych   szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 
XX/356/16 29.02.2016 r.  -  wyrażenia woli przystąpienia do realizacj projektu pn."Wsparacie stypendialne szkół gimnazjanych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017" i określenie zasad stypendióe szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2016/2017.
XX/357/16 29.02.2016 r. - likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raniżów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raniżów. 
XX/358/16   29.02.2016 r.   - zmiany aglomeracji Krosno
XX/359/16 29.02.2016 r.    - zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski
XX/360/16  29.02.2016 r.

- zajęcia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia regionalnych placówek  opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w drodze  otwartego konkursu przewidzialnego zgodnie z ustawą zdnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolotariacie (DZ.U.2014.1118 z późn.zm)

XX/361/16 29.02.2016 r.  - upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarapckiego 
XX/362/16 29.02.2016 r.   - zmieniającego uchwałę nr II/17/14 z dnia 15 grudnia 2014  w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
XX/363/16  29.02.2016 r.  - wyrażenia woli na złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Europa dla obywateli 2014-2020
XX/364/16 29.02.2016 r.   - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Wrona na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego
XX/365/16 29.02.2016 r.  - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Janczara na działanie Marszałka Województwa Podkarpackiego 
XX/366/16 29.02.2016 r.  - powierzenia przez Województwo Podkarpackie Województwu Świętokrzyskiemu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w organizacji przewozów użyteczności publicznej w wojewodzkich przewozach pasażerskich na obszarach województwa podkarpackiego
XX/367/16  29.02.2016 r.   - w zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
XX/368/16  29.02.2016 r.  - stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych
Załączniki:
Pobierz plik (348.pdf)348.pdf395 kB
Pobierz plik (348_1_2.pdf)348_1_2.pdf196 kB
Pobierz plik (349.pdf)349.pdf150 kB
Pobierz plik (349_1.pdf)349_1.pdf567 kB
Pobierz plik (349_2.pdf)349_2.pdf253 kB
Pobierz plik (350.pdf)350.pdf144 kB
Pobierz plik (351.pdf)351.pdf224 kB
Pobierz plik (352.pdf)352.pdf130 kB
Pobierz plik (352_1.pdf)352_1.pdf86 kB
Pobierz plik (353.pdf)353.pdf122 kB
Pobierz plik (354.pdf)354.pdf124 kB
Pobierz plik (354_1.pdf)354_1.pdf201 kB
Pobierz plik (355.pdf)355.pdf232 kB
Pobierz plik (356.pdf)356.pdf291 kB
Pobierz plik (357.pdf)357.pdf122 kB
Pobierz plik (357_1.pdf)357_1.pdf3027 kB
Pobierz plik (358.pdf)358.pdf125 kB
Pobierz plik (359.pdf)359.pdf123 kB
Pobierz plik (359_1.pdf)359_1.pdf1712 kB
Pobierz plik (360.pdf)360.pdf128 kB
Pobierz plik (361.pdf)361.pdf117 kB
Pobierz plik (362.pdf)362.pdf199 kB
Pobierz plik (363.pdf)363.pdf122 kB
Pobierz plik (364.pdf)364.pdf131 kB
Pobierz plik (365.pdf)365.pdf182 kB
Pobierz plik (366.pdf)366.pdf123 kB
Pobierz plik (367.pdf)367.pdf131 kB
Pobierz plik (367_1.pdf)367_1.pdf226 kB
Pobierz plik (368.pdf)368.pdf121 kB
Pobierz plik (368_1.pdf)368_1.pdf116 kB