uchwały przedmiot uchwały
XLI/697/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2017
XLI/698/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018
XLI/699/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.
XLI/700/17 zmieniająca Uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/515/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego.
XLI/701/17

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał.1

zał.2

XLI/702/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

zał. 1 - 3

zał.2

XLI/703/17

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.

zał. 1

zał.1.1

 XLI/704/17

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

zał.

XLI/705/17 w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny projektu „Przebudowa i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.
XLI/706/17 w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na wkład własny projektu „PET – utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa. 
XLI/707/17 w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dla projektu „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.
XLI/708/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
XLI/709/17

w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia między Województwem Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej.

zał.1

XLI/710/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
XLI/711/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Trzebownisko.
XLI/712/17

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Domu Kultury w Rzeszowie.

zał.1

XLI/713/17

w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

zał.1

zał.1.1

XLI/714/17

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

XLI/715/17

w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie.

zał.1

XLI/716/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz.222).
XLI/717/17

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Lenarta na działalność Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (697.pdf)697.pdf116 kB
Pobierz plik (698.pdf)698.pdf116 kB
Pobierz plik (699.pdf)699.pdf120 kB
Pobierz plik (700.pdf)700.pdf121 kB
Pobierz plik (701.pdf)701.pdf456 kB
Pobierz plik (701_1.pdf)701_1.pdf167 kB
Pobierz plik (701_2.pdf)701_2.pdf108 kB
Pobierz plik (702.pdf)702.pdf209 kB
Pobierz plik (702_1_3.pdf)702_1_3.pdf720 kB
Pobierz plik (702_2.pdf)702_2.pdf333 kB
Pobierz plik (703.pdf)703.pdf197 kB
Pobierz plik (703_1.pdf)703_1.pdf106 kB
Pobierz plik (703_2.pdf)703_2.pdf96 kB
Pobierz plik (704.pdf)704.pdf214 kB
Pobierz plik (704_1.pdf)704_1.pdf57 kB
Pobierz plik (705.pdf)705.pdf125 kB
Pobierz plik (706.pdf)706.pdf124 kB
Pobierz plik (707.pdf)707.pdf123 kB
Pobierz plik (708.pdf)708.pdf127 kB
Pobierz plik (709.pdf)709.pdf118 kB
Pobierz plik (709_1.pdf)709_1.pdf176 kB
Pobierz plik (710.pdf)710.pdf116 kB
Pobierz plik (711.pdf)711.pdf117 kB
Pobierz plik (712.pdf)712.pdf115 kB
Pobierz plik (712_1.pdf)712_1.pdf222 kB
Pobierz plik (713.pdf)713.pdf118 kB
Pobierz plik (713_1.pdf)713_1.pdf307 kB
Pobierz plik (713_2.pdf)713_2.pdf400 kB
Pobierz plik (714.pdf)714.pdf207 kB
Pobierz plik (714_1.pdf)714_1.pdf378 kB
Pobierz plik (715.pdf)715.pdf118 kB
Pobierz plik (715_1.pdf)715_1.pdf149 kB
Pobierz plik (716.pdf)716.pdf160 kB
Pobierz plik (717.pdf)717.pdf118 kB
Pobierz plik (717_1.pdf)717_1.pdf155 kB