uchwały Przedmiot uchwały
III/37/18 

zmieniająca uchwałę Nr I/6/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

III/38/18 

zmieniająca uchwałę Nr I/10/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

III/39/18 

zmieniająca uchwałę Nr I/11/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

III/40/18 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ- etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 - etap I”.

III/41/18 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich dobrowolnego umorzenia.

III/42/18 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

III/43/18 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał. 1-3

III/44/18  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał. 1, 3

zał. 2

III/45/18 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

III/46/18 

w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

III/47/18 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

III/48/18 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

III/49/18 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

III/50/18

w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

zał. 1

zał. 2

III/51/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Załączniki:
Pobierz plik (37.pdf)37.pdf121 kB
Pobierz plik (38.pdf)38.pdf121 kB
Pobierz plik (39.pdf)39.pdf122 kB
Pobierz plik (40.pdf)40.pdf124 kB
Pobierz plik (41.pdf)41.pdf195 kB
Pobierz plik (42.pdf)42.pdf196 kB
Pobierz plik (43.pdf)43.pdf408 kB
Pobierz plik (43_1_3.pdf)43_1_3.pdf212 kB
Pobierz plik (44.pdf)44.pdf198 kB
Pobierz plik (44_1.pdf)44_1.pdf859 kB
Pobierz plik (45.pdf)45.pdf120 kB
Pobierz plik (46.pdf)46.pdf144 kB
Pobierz plik (47.pdf)47.pdf122 kB
Pobierz plik (47_1.pdf)47_1.pdf0 kB
Pobierz plik (47_2.pdf)47_2.pdf237 kB
Pobierz plik (47_3.pdf)47_3.pdf266 kB
Pobierz plik (47_4.pdf)47_4.pdf187 kB
Pobierz plik (47_5.pdf)47_5.pdf186 kB
Pobierz plik (47_6.pdf)47_6.pdf193 kB
Pobierz plik (47_7.pdf)47_7.pdf135 kB
Pobierz plik (47_8.pdf)47_8.pdf137 kB
Pobierz plik (47_9.pdf)47_9.pdf112 kB
Pobierz plik (47_10.pdf)47_10.pdf227 kB
Pobierz plik (48.pdf)48.pdf198 kB
Pobierz plik (48_1.pdf)48_1.pdf143 kB
Pobierz plik (48_2.pdf)48_2.pdf187 kB
Pobierz plik (48_3.pdf)48_3.pdf206 kB
Pobierz plik (49.pdf)49.pdf197 kB
Pobierz plik (49_1.pdf)49_1.pdf143 kB
Pobierz plik (49_2.pdf)49_2.pdf166 kB
Pobierz plik (49_3.pdf)49_3.pdf208 kB
Pobierz plik (50.pdf)50.pdf118 kB
Pobierz plik (50_1.pdf)50_1.pdf196 kB
Pobierz plik (50_2.pdf)50_2.pdf152 kB
Pobierz plik (51.pdf)51.pdf0 kB