Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

395/9380/14

15.09.2014 r.

określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”.

395/9381/14

15.09.2014 r.

zawarcia porozumienia z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie prowadzenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”.

395/9382/14

15.09.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.

395/9383/14

15.09.2014 r.

przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego”.

395/9384/14

15.09.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Politechniką Rzeszowską.

395/9385/14

15.09.2014 r.

podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2014 roku.

395/9386/14

15.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

395/9387/14

15.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

395/9388/14

15.09.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.