Posiedzenie Nr 267 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 6 kwietnia 2021 r.

 
Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

267/5278/21

06.04.2021 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

267/5279/21

06.04.2021 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

267/5280/21

06.04.2021 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r., sygn. akt: I SA/Rz 73/21.

267/5281/21

06.04.2021 r.

przedstawienia uwag do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.

267/5282/21

06.04.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

267/5283/21

06.04.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

267/5284/21

06.04.2021 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

267/5285/21

06.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

267/5286/21

06.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

267/5287/21

06.04.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Podkarpackiego przed wszelkimi urzędami, instytucjami oraz organami w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” – Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem”.

267/5288/21

06.04.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

267/5289/21

06.04.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

267/5290/21

06.04.2021 r.

podpisania Porozumienia z Centrum Kulturalnym w Przemyślu w celu intensyfikacji działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej, poprzez zarządzanie Portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

267/5291/21

06.04.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku.

267/5292/21

06.04.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 494/10434/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dn. 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

267/5293/21

06.04.2021 r.

przyznania stypendium twórczego.

267/5294/21

06.04.2021 r.

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w I naborze otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2021 r.

267/5295/21

06.04.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

267/5296/21

06.04.2021 r.

konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych.

267/5297/21

06.04.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na
2021 r.

267/5298/21

06.04.2021 r.

upoważnienia do opracowania Sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego 2022” za lata 2017 – 2019.

267/5299/21

06.04.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5278_21.zip)Uchwała Nr 267_5278_21.zip[KZ] Karolina Ciołek20447 kB2021-04-15 13:362021-04-15 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5279_21.pdf)Uchwała Nr 267_5279_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek286 kB2021-04-15 13:372021-04-15 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5280_21.pdf)Uchwała Nr 267_5280_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-04-15 13:372021-04-15 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5281_21.zip)Uchwała Nr 267_5281_21.zip[KZ] Karolina Ciołek395 kB2021-04-15 13:372021-04-15 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5282_21.pdf)Uchwała Nr 267_5282_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek227 kB2021-04-15 13:372021-04-15 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5283_21.pdf)Uchwała Nr 267_5283_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek193 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5284_21.pdf)Uchwała Nr 267_5284_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5285_21.pdf)Uchwała Nr 267_5285_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5286_21.pdf)Uchwała Nr 267_5286_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5287_21.pdf)Uchwała Nr 267_5287_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5288_21.zip)Uchwała Nr 267_5288_21.zip[KZ] Karolina Ciołek259 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5289_21.zip)Uchwała Nr 267_5289_21.zip[KZ] Karolina Ciołek482 kB2021-04-15 13:382021-04-15 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5290_21.zip)Uchwała Nr 267_5290_21.zip[KZ] Karolina Ciołek232 kB2021-04-15 13:392021-04-15 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5291_21.zip)Uchwała Nr 267_5291_21.zip[KZ] Karolina Ciołek428 kB2021-04-15 13:392021-04-15 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5292_21.pdf)Uchwała Nr 267_5292_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-04-15 13:392021-04-15 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5293_21.pdf)Uchwała Nr 267_5293_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-04-15 13:392021-04-15 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5294_21.pdf)Uchwała Nr 267_5294_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-04-15 13:402021-04-15 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5295_21.zip)Uchwała Nr 267_5295_21.zip[KZ] Karolina Ciołek284 kB2021-04-15 13:412021-04-15 13:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5296_21.zip)Uchwała Nr 267_5296_21.zip[KZ] Karolina Ciołek594 kB2021-04-15 13:412021-04-15 13:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5297_21.zip)Uchwała Nr 267_5297_21.zip[KZ] Karolina Ciołek268 kB2021-04-15 13:412021-04-15 13:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5298_21.pdf)Uchwała Nr 267_5298_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-04-15 13:422021-04-15 13:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 267_5299_21.zip)Uchwała Nr 267_5299_21.zip[KZ] Karolina Ciołek322 kB2021-04-15 13:422021-04-15 13:42