Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 301 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 lipca 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

301/5920/21

27.07.2021 r.

aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu.

301/5921/21

27.07.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/5922/21

27.07.2021 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r. oraz uchwałą nr 273/5406/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

301/5923/21

27.07.2021 r.

wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni dotyczących firmy "Hydrobud – Przeworsk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk, realizującej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0031/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/5924/21

27.07.2021 r.

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2020 r.

301/5925/21

27.07.2021 r.

przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2020 roku.

301/5926/21

27.07.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lesko na lata 2021-2030.

301/5927/21

27.07.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata
2021-2030.

301/5928/21

27.07.2021 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 150/3320/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 z późn. zm.

301/5929/21

27.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

301/5930/21

27.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

301/5931/21

27.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

301/5932/21

27.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

301/5933/21

27.07.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup Aparatu USG.

301/5934/21

27.07.2021 r.

zawarcia Umowy z Gminą Nowy Targ w 2021 roku.

301/5935/21

27.07.2021 r.

wskazania projektów, które zostaną zgłoszone do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

301/5936/21

27.07.2021 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinków drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, na terenie powiatu niżańskiego.

301/5937/21

27.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

301/5938/21

27.07.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

301/5939/21

27.07.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.

301/5940/21

27.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

301/5941/21

27.07.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

301/5942/21

27.07.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

301/5943/21

27.07.2021 r.

zmieniająca uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

301/5944/21

27.07.2021 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

301/5945/21

27.07.2021 r.

zmiany uchwały Nr 277/5530/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. 

301/5946/21

27.07.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

301/5947/21

27.07.2021 r.

przyjęcia skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego za 2020 rok.

301/5948/21

27.07.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

301/5949/21

27.07.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

301/5950/21

27.07.2021 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r.

301/5951/21

27.07.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

301/5952/21

27.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5920_21.zip)Uchwała Nr 301_5920_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1094 kB2021-08-10 08:022021-08-10 08:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5921_21.pdf)Uchwała Nr 301_5921_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek189 kB2021-08-10 08:022021-08-10 08:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5922_21.pdf)Uchwała Nr 301_5922_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek571 kB2021-08-10 08:022021-08-10 08:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5923_21.pdf)Uchwała Nr 301_5923_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek151 kB2021-08-10 08:022021-08-10 08:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5924_21.zip)Uchwała Nr 301_5924_21.zip[KZ] Karolina Ciołek2058 kB2021-08-10 08:022021-08-10 08:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5925_21.zip)Uchwała Nr 301_5925_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1224 kB2021-08-10 08:032021-08-10 08:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5926_21.pdf)Uchwała Nr 301_5926_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek206 kB2021-08-10 08:032021-08-10 08:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5927_21.pdf)Uchwała Nr 301_5927_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek213 kB2021-08-10 08:032021-08-10 08:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5928_21.pdf)Uchwała Nr 301_5928_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek231 kB2021-08-10 08:032021-08-10 08:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5929_21.pdf)Uchwała Nr 301_5929_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-10 08:032021-08-10 08:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5930_21.pdf)Uchwała Nr 301_5930_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2021-08-10 08:032021-08-10 08:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5931_21.pdf)Uchwała Nr 301_5931_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-08-10 08:042021-08-10 08:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5932_21.pdf)Uchwała Nr 301_5932_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-10 08:042021-08-10 08:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5933_21.pdf)Uchwała Nr 301_5933_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-08-10 08:042021-08-10 08:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5934_21.pdf)Uchwała Nr 301_5934_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek243 kB2021-08-10 08:042021-08-10 08:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5935_21.pdf)Uchwała Nr 301_5935_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-10 08:132021-08-10 08:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5936_21.pdf)Uchwała Nr 301_5936_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-08-10 08:132021-08-10 08:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5937_21.pdf)Uchwała Nr 301_5937_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-08-10 08:142021-08-10 08:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5938_21.pdf)Uchwała Nr 301_5938_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-10 08:142021-08-10 08:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5939_21.pdf)Uchwała Nr 301_5939_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-10 08:142021-08-10 08:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5940_21.zip)Uchwała Nr 301_5940_21.zip[KZ] Karolina Ciołek324 kB2021-08-10 08:142021-08-10 08:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5941_21.pdf)Uchwała Nr 301_5941_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-08-10 10:482021-08-10 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5942_21.zip)Uchwała Nr 301_5942_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1283 kB2021-08-10 08:152021-08-10 08:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5943_21.pdf)Uchwała Nr 301_5943_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-08-10 08:152021-08-10 08:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5944_21.pdf)Uchwała Nr 301_5944_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-08-10 08:152021-08-10 08:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5945_21.zip)Uchwała Nr 301_5945_21.zip[KZ] Karolina Ciołek324 kB2021-08-10 08:152021-08-10 08:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5946_21.pdf)Uchwała Nr 301_5946_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-08-10 08:162021-08-10 08:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5947_21.zip)Uchwała Nr 301_5947_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1686 kB2021-08-10 08:172021-08-10 08:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5948_21.zip)Uchwała Nr 301_5948_21.zip[KZ] Karolina Ciołek213 kB2021-08-10 08:172021-08-10 08:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5949_21.pdf)Uchwała Nr 301_5949_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-08-10 08:172021-08-10 08:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5950_21.zip)Uchwała Nr 301_5950_21.zip[KZ] Karolina Ciołek273 kB2021-08-10 08:172021-08-10 08:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5951_21.pdf)Uchwała Nr 301_5951_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-08-10 08:182021-08-10 08:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 301_5952_21.zip)Uchwała Nr 301_5952_21.zip[KZ] Karolina Ciołek222 kB2021-08-10 08:182021-08-10 08:18

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi