Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 349 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 stycznia 2022 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie

349/6941/22

04.01.2022 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

349/6942/22

04.01.2022 r.

wydania opinii dla inwestycji pn.: „Budowa grawitacyjnego kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody
z istniejących i projektowanych obiektów lotniskowych Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. do rzeki Wisłok”.

349/6943/22

04.01.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosław na lata 2021-2027.

349/6944/22

04.01.2022 r.

określenia harmonogramu postępowania likwidacyjnego Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

349/6945/22

04.01.2022 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

349/6946/22

04.01.2022 r.

zmiany regulaminu Naboru Wniosków o Kwalifikację Dostawców Usług oraz Walidację Usług w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

349/6947/22

04.01.2022 r.

zmiany Regulaminu Naboru Wniosków o umieszczenie w Wykazie Niezależnych Doradców w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami

349/6948/22

04.01.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

349/6949/22

04.01.2022 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

349/6950/22

04.01.2022 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

349/6951/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6952/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6953/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6954/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6955/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6956/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6957/22

04.01.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

349/6958/22

04.01.2022 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

349/6959/22

04.01.2022 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

349/6960/22

04.01.2022 r.

wyrażenia zgody na czasowe udostępnienie dla Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej eksponatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

349/6961/22

04.01.2022 r.

wyznaczenia Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.

349/6962/22

04.01.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

349/6963/22

04.01.2022 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości oraz oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Przemyślu.

349/6964/22

04.01.2022 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia w sprawie udostępnienia  powierzchni w budynku położonym przy
ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

349/6965/22

04.01.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 280/5589/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zmienioną uchwałą Nr 319/6408/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2021 r.

349/6966/22

04.01.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego
i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

349/6967/22

04.01.2022 r.

odstąpienia od dalszego opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022
w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

349/6968/22

04.01.2022 r.

przyznania pomocy nabywcy przedsiębiorstwa.

349/6969/22

04.01.2022 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

349/6970/22

04.01.2022 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

349/6971/22

04.01.2022 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr nabytych w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6941_22.zip)Uchwała Nr 349_6941_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz21452 kB2022-01-12 11:582022-01-12 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6942_22.pdf)Uchwała Nr 349_6942_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz134 kB2022-01-12 11:582022-01-12 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6943_22.pdf)Uchwała Nr 349_6943_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz212 kB2022-01-12 11:582022-01-12 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6944_22.zip)Uchwała Nr 349_6944_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz231 kB2022-01-12 11:582022-01-12 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6945_22.zip)Uchwała Nr 349_6945_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz2512 kB2022-01-12 11:592022-01-12 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6946_22.zip)Uchwała Nr 349_6946_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz2381 kB2022-01-12 11:592022-01-12 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6947_22.zip)Uchwała Nr 349_6947_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz2388 kB2022-01-12 11:592022-01-12 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6948_22.pdf)Uchwała Nr 349_6948_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2022-01-12 11:592022-01-12 11:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6949_22.pdf)Uchwała Nr 349_6949_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2022-01-12 12:002022-01-12 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6950_22.pdf)Uchwała Nr 349_6950_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2022-01-12 12:002022-01-12 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6951_22.pdf)Uchwała Nr 349_6951_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132 kB2022-01-12 12:002022-01-12 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6952_22.pdf)Uchwała Nr 349_6952_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz133 kB2022-01-12 12:002022-01-12 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6953_22.pdf)Uchwała Nr 349_6953_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz134 kB2022-01-12 12:012022-01-12 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6954_22.pdf)Uchwała Nr 349_6954_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132 kB2022-01-12 12:012022-01-12 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6955_22.pdf)Uchwała Nr 349_6955_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132 kB2022-01-12 12:012022-01-12 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6956_22.pdf)Uchwała Nr 349_6956_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132 kB2022-01-12 12:012022-01-12 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6957_22.pdf)Uchwała Nr 349_6957_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz134 kB2022-01-12 12:022022-01-12 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6958_22.zip)Uchwała Nr 349_6958_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz4817 kB2022-01-12 12:022022-01-12 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6959_22.pdf)Uchwała Nr 349_6959_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz155 kB2022-01-12 12:022022-01-12 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6960_22.pdf)Uchwała Nr 349_6960_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz149 kB2022-01-12 12:052022-01-12 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6961_22.pdf)Uchwała Nr 349_6961_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2022-01-12 12:062022-01-12 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6962_22.pdf)Uchwała Nr 349_6962_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2022-01-12 12:062022-01-12 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6963_22.pdf)Uchwała Nr 349_6963_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2022-01-12 12:062022-01-12 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6964_22.pdf)Uchwała Nr 349_6964_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2022-01-12 12:182022-01-12 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6965_22.pdf)Uchwała Nr 349_6965_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz149 kB2022-01-12 12:212022-01-12 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6966_22.pdf)Uchwała Nr 349_6966_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2022-01-12 12:222022-01-12 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6967_22.pdf)Uchwała Nr 349_6967_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2022-01-12 12:222022-01-12 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6968_22.pdf)Uchwała Nr 349_6968_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz133 kB2022-01-12 12:222022-01-12 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6969_22.pdf)Uchwała Nr 349_6969_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz144 kB2022-01-12 12:222022-01-12 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6970_22.pdf)Uchwała Nr 349_6970_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2022-01-12 12:232022-01-12 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 349_6971_22.zip)Uchwała Nr 349_6971_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz400 kB2022-01-12 12:232022-01-12 12:23

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi