Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 413 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Pzredmiot uchwały - w sprawie:

413/8356/22

16.08.2022 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8357/22

16.08.2022 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

413/8358/22

16.08.2022 r.

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

413/8359/22

16.08.2022 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku.

413/8360/22

16.08.2022 r.

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Podkarpackiego.

413/8361/22

16.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 407/8215/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania od
1 września 2022 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2021-2025.

413/8362/22

16.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

413/8363/22

16.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

413/8364/22

16.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

413/8365/22

16.08.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

413/8366/22

16.08.2022 r.

zawarcia umów o udzielenie przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

413/8367/22

16.08.2022 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe.

413/8368/22

16.08.2022 r.

rozwiązania umowy.

413/8369/22

16.08.2022 r.

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

413/8370/22

16.08.2022 r.

zasad składania i wyboru ofert oraz rozliczenia i sposobu kontroli wykonywania zadań publicznych dotyczących zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Podkarpackiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

413/8371/22

16.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

413/8372/22

16.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

413/8373/22

16.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

413/8374/22

16.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

413/8375/22

16.08.2022 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

413/8376/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”.

413/8377/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

413/8378/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

413/8379/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Gminie Baranów Sandomierski zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985.

413/8380/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

413/8381/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

413/8382/22

16.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8356_22.pdf)Uchwała Nr 413_8356_22.pdf[KZ] Robert Kłak182 kB2022-09-01 12:522022-09-01 12:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8357_22.zip)Uchwała Nr 413_8357_22.zip[KZ] Robert Kłak292 kB2022-09-01 12:522022-09-01 12:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8358_22.zip)Uchwała Nr 413_8358_22.zip[KZ] Robert Kłak2368 kB2022-09-01 12:532022-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8359_22.zip)Uchwała Nr 413_8359_22.zip[KZ] Robert Kłak2056 kB2022-09-01 12:532022-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8360_22.pdf)Uchwała Nr 413_8360_22.pdf[KZ] Robert Kłak146 kB2022-09-01 12:532022-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8361_22.pdf)Uchwała Nr 413_8361_22.pdf[KZ] Robert Kłak137 kB2022-09-01 12:532022-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8362_22.zip)Uchwała Nr 413_8362_22.zip[KZ] Robert Kłak268 kB2022-09-01 12:532022-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8363_22.pdf)Uchwała Nr 413_8363_22.pdf[KZ] Robert Kłak133 kB2022-09-01 12:542022-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8364_22.pdf)Uchwała Nr 413_8364_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-09-01 12:542022-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8365_22.pdf)Uchwała Nr 413_8365_22.pdf[KZ] Robert Kłak145 kB2022-09-01 12:542022-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8366_22.pdf)Uchwała Nr 413_8366_22.pdf[KZ] Robert Kłak260 kB2022-09-01 12:542022-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8367_22.pdf)Uchwała Nr 413_8367_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-09-01 12:542022-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8368_22.zip)Uchwała Nr 413_8368_22.zip[KZ] Robert Kłak189 kB2022-09-01 12:542022-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8369_22.pdf)Uchwała Nr 413_8369_22.pdf[KZ] Robert Kłak127 kB2022-09-01 12:552022-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8370_22.zip)Uchwała Nr 413_8370_22.zip[KZ] Robert Kłak463 kB2022-09-01 12:552022-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8371_22.zip)Uchwała Nr 413_8371_22.zip[KZ] Robert Kłak364 kB2022-09-01 12:552022-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8372_22.pdf)Uchwała Nr 413_8372_22.pdf[KZ] Robert Kłak128 kB2022-09-01 12:552022-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8373_22.zip)Uchwała Nr 413_8373_22.zip[KZ] Robert Kłak229 kB2022-09-01 12:552022-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8374_22.zip)Uchwała Nr 413_8374_22.zip[KZ] Robert Kłak366 kB2022-09-01 12:562022-09-01 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8375_22.pdf)Uchwała Nr 413_8375_22.pdf[KZ] Robert Kłak133 kB2022-09-01 12:562022-09-01 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8376_22.zip)Uchwała Nr 413_8376_22.zip[KZ] Robert Kłak26627 kB2022-09-01 12:562022-09-01 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8377_22.zip)Uchwała Nr 413_8377_22.zip[KZ] Robert Kłak494 kB2022-09-01 12:562022-09-01 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8378_22.zip)Uchwała Nr 413_8378_22.zip[KZ] Robert Kłak493 kB2022-09-01 12:572022-09-01 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8379_22.zip)Uchwała Nr 413_8379_22.zip[KZ] Robert Kłak382 kB2022-09-01 12:572022-09-01 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8380_22.zip)Uchwała Nr 413_8380_22.zip[KZ] Robert Kłak1181 kB2022-09-01 12:572022-09-01 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8381_22.zip)Uchwała Nr 413_8381_22.zip[KZ] Robert Kłak408 kB2022-09-01 12:572022-09-01 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8382_22.zip)Uchwała Nr 413_8382_22.zip[KZ] Robert Kłak1694 kB2022-09-01 12:572022-09-01 12:57

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi