Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

TERMIN EGZAMINU
• 17 maja 2018 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 18 - 19 maja 2018 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 06 00, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rarr.rzeszow.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 277 000,00 zł (100% - 34 277 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 34 277 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 34 277 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata netto RARR S.A. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 567 990,28 zł. Strata pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój
tel. +48 13 435 74 01
fax. +48 13 435 74 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 650 000,00 zł (100% - 1 865 000 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 1 865 000 sztuk akcji „Uzdrowiska Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej 18 650 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów" S.A. za rok 2016, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniósł 251 506,26 zł. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sanatoryjna 3
37-620 Horyniec-Zdrój
tel. + 48 16 631 30 88
fax. + 48 16 631 33 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 922 500,00 złotych (100% - 15 845 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 15 845 udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości 7 922 500,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 18 129,81 zł. Zysk przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Jasionka 942
36-002 Jasionka
tel. +48 17 852 00 81
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rzeszowairport.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 484 642 600,00 zł (100% - 4 846 426 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 2 634 226 udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 263 422 600,00 zł, co stanowi 54,35% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 17 681 797,62 zł. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szopena 51/213
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 867 62 80
fax. +48 17 867 62 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pae.org.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 690 000,00 zł (100% - 690 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 410 udziałów PAE Sp. z o.o. o łącznej wartości 410 000,00 zł, co stanowi 59,42% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 165 107,06 zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor opracowania: Justyna Kuśnierz
Wprowadził: Krzysztof Szklanny tel.:17 747 59 18

KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"
3. Klub Radnych "Platforma Obywatelska"
4. Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej"
5. Klub Radnych  " Prawica Rzeczypospolitej"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Klub Radnych "PiS"
 
1.   Czesław Łączak   - Przewodniczący Klubu
2.   Władysław Turek - Sekretarz Klubu
3.    Stanisław Bartnik  - Skarbnik
4.    Stanisław Bajda
5.    Lidia Błądek
6.    Jarosław Brenkacz
7.    Jan Burek 
8.    Wojciech Buczak
9.    Janusz Ciółkowski
10.  Ewa Draus
11.  Fryderyk Kapinos
12.  Lucjan Kuźniar
13.  Mieczysław Miazga
14.  Tadeusz Pióro
 
Klub Radnych "PSL"
 
1. Mariusz Kawa            - Przewodniczący Klubu
2. Władysław Stępień     - Sekretarz
3. Stanisław Bartman
4. Dariusz Sobieraj
5. Jan Tarapata
 
Klub Radnych "PO"
 
1. Teresa Kubas-Hul                     - Przewodnicząca Klubu
2. Jerzy Borcz
3. Zygmunt Cholewiński
4. Maciej Lewicki
5. Sławomir Miklicz
6. Zdzisław Nowakowski
 
Klub Radnych "SLD"
 
1. Bronisław Tofil          - Przewodniczący Klubu
2. Anna Kowalska     
3. Edward Brzostowski
4. Janusz Konieczny
 
Klub Radnych "PR"  
 
1. Tadeusz Majchrowicz       - Przewodniczący Klubu
2. Janusz Magoń                 - Wiceprzewodniczący Klubu
3. Bogdan Romaniuk