http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Przeprowadzenie audytu finansowego projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Województwa Podkarpackiego (B1)

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2019 r. godz. 8:00.

Uwaga: Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tym samym przedmiotowe postępowanie ponownie zostanie przeprowadzone.

Monitoring mediów

|
[RP] Agnieszka Zarzyczny