Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Uwaga: Zmiana zapisów pkt. II.6 SOPZ - załącznika nr 1.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie.docx)zaproszenie.docx[OT] Piotr Warzocha52 kB2021-10-26 12:092021-10-26 12:09
Pobierz plik (Zalacznik_1_SOPZ produkcja i emisja radiowa - wywiady.docx)Zalacznik_1_SOPZ produkcja i emisja radiowa - wywiady.docx[OT] Piotr Warzocha95 kB2021-10-26 12:162021-10-26 12:16
Pobierz plik (Załącznik_2_Formularz_oferty.docx)Załącznik_2_Formularz_oferty.docx[OT] Piotr Warzocha42 kB2021-10-26 12:162021-10-26 12:16
Pobierz plik (Załącznik_3_Opis_kryteriow.docx)Załącznik_3_Opis_kryteriow.docx[OT] Piotr Warzocha44 kB2021-10-26 12:162021-10-26 12:16
Pobierz plik (Załącznik_4_Oświadczenie_Wykonawcy.docx)Załącznik_4_Oświadczenie_Wykonawcy.docx[OT] Piotr Warzocha50 kB2021-10-26 12:182021-10-26 12:18
Pobierz plik (Załącznik_5_Istotne_postanowienia_umowy.docx)Załącznik_5_Istotne_postanowienia_umowy.docx[OT] Piotr Warzocha43 kB2021-10-26 12:182021-10-26 12:18
Pobierz plik (Informacja_dotyczaca_zmiany SOPZ.docx)Informacja_dotyczaca_zmiany SOPZ.docx[OT] Piotr Warzocha39 kB2021-10-27 10:432021-10-27 10:43
Pobierz plik (protokół_z_czynności_postępowania.docx)protokół_z_czynności_postępowania.docx[OT] Piotr Warzocha55 kB2021-11-09 11:032021-11-09 11:03

Oferty należy złożyć do dnia 20 października 2021 r. do godz. 10.00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docx[OR] Andrzej Berkowicz57 kB2021-10-12 08:352021-10-12 08:35
Pobierz plik (SIWZ.docx)SIWZ.docx[OR] Andrzej Berkowicz58 kB2021-10-12 08:352021-10-12 08:35
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty.docx[OR] Andrzej Berkowicz53 kB2021-10-12 08:362021-10-12 08:36
Pobierz plik (Sprawozdanie ofertowe.docx)Sprawozdanie ofertowe.docxBIP256 kB2021-10-27 10:102021-10-27 10:10
Pobierz plik (Informacja o wyborze dostawcy.docx)Informacja o wyborze dostawcy.docxBIP250 kB2021-10-27 10:102021-10-27 10:10

Termin składania ofert upływa 19 października 2021 r. o godzinie 11:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1_Zaproszenie do złożenia oferty_ex ante.pdf)1_Zaproszenie do złożenia oferty_ex ante.pdf[RR] Paweł Gmyrek202 kB2021-10-07 13:442021-10-07 13:44
Pobierz plik (2_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Ex-ante.pdf)2_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Ex-ante.pdf[RR] Paweł Gmyrek276 kB2021-10-07 13:452021-10-07 13:45
Pobierz plik (3_ Warunki udziału w postepowaniu_ Ewaluacja ex ante.pdf)3_ Warunki udziału w postepowaniu_ Ewaluacja ex ante.pdf[RR] Paweł Gmyrek144 kB2021-10-07 13:452021-10-07 13:45
Pobierz plik (4_ Opis kryteriów oceny ofert_Ewaluacja ex ante.pdf)4_ Opis kryteriów oceny ofert_Ewaluacja ex ante.pdf[RR] Paweł Gmyrek159 kB2021-10-07 13:452021-10-07 13:45
Pobierz plik (5_Formularz ofertowy.docx)5_Formularz ofertowy.docx[RR] Paweł Gmyrek83 kB2021-10-07 13:452021-10-07 13:45
Pobierz plik (6_Opis sposób realizacji przedmiotu zamówienia.pdf)6_Opis sposób realizacji przedmiotu zamówienia.pdf[RR] Paweł Gmyrek118 kB2021-10-07 13:452021-10-07 13:45
Pobierz plik (7_Istotne postanowienia umowy_ex ante.pdf)7_Istotne postanowienia umowy_ex ante.pdf[RR] Paweł Gmyrek269 kB2021-10-07 13:462021-10-07 13:46
Pobierz plik (12.10.2021_Poprawione zaproszenie do złożenia oferty_ex ante.pdf)12.10.2021_Poprawione zaproszenie do złożenia oferty_ex ante.pdf[RR] Paweł Gmyrek202 kB2021-10-12 11:392021-10-12 11:39
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[RR] Konrad Wojturski131 kB2021-10-26 12:242021-10-26 12:24
Pobierz plik (Protokół z czynności postępowania.pdf)Protokół z czynności postępowania.pdf[RR] Konrad Wojturski501 kB2021-10-26 12:242021-10-26 12:24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 września 2021 r. do godz. 10.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE OFERTOWE.docx)SPRAWOZDANIE OFERTOWE.docx[OR] Sebastian Kieszkowski59 kB2021-10-01 11:452021-10-01 11:45
Pobierz plik (INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY.docx)INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY.docx[OR] Sebastian Kieszkowski51 kB2021-10-01 11:452021-10-01 11:45
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docxBIP57 kB2021-09-16 09:242021-09-16 09:24
Pobierz plik (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docxBIP61 kB2021-09-16 09:242021-09-16 09:24
Pobierz plik (Opis kryteriów.docx)Opis kryteriów.docxBIP54 kB2021-09-16 09:242021-09-16 09:24
Pobierz plik (Opis doświadczenia.docx)Opis doświadczenia.docxBIP60 kB2021-09-16 09:242021-09-16 09:24
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty.docxBIP54 kB2021-09-16 09:252021-09-16 09:25

Termin składania ofert upływa 20 września 2021 r. o godzinie 12:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docx[RR] Paweł Gmyrek74 kB2021-09-10 09:542021-09-10 11:37
Pobierz plik (1. SOPZ.docx)1. SOPZ.docx[RR] Paweł Gmyrek80 kB2021-09-10 09:542021-09-10 09:54
Pobierz plik (2. Warunki udziału w postępowaniu.docx)2. Warunki udziału w postępowaniu.docx[RR] Paweł Gmyrek86 kB2021-09-10 09:542021-09-10 09:54
Pobierz plik (3. Opis kryteriów wyboru ofert.docx)3. Opis kryteriów wyboru ofert.docx[RR] Paweł Gmyrek92 kB2021-09-10 09:542021-09-10 09:54
Pobierz plik (4. Formularz oferty.docx)4. Formularz oferty.docx[RR] Paweł Gmyrek70 kB2021-09-10 09:542021-09-10 09:54
Pobierz plik (5. Istotne postanowienia umowy.docx)5. Istotne postanowienia umowy.docx[RR] Paweł Gmyrek115 kB2021-09-10 09:542021-09-10 09:54
Pobierz plik (protokół z czynności postępowania2.pdf)protokół z czynności postępowania2.pdf[RR] Paweł Gmyrek178 kB2021-10-11 12:392021-10-11 12:39
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania02.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania02.pdf[RR] Paweł Gmyrek101 kB2021-10-11 12:392021-10-11 12:39

 

Termin złożenia oferty upływa 20 września 2021 r. o godzinie 10.00.

Termin składania ofert upływa 13 września 2021 r. o godzinie 12:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[RR] Paweł Gmyrek204 kB2021-08-27 13:372021-08-27 13:37
Pobierz plik (2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf[RR] Paweł Gmyrek262 kB2021-08-27 13:372021-08-27 13:37
Pobierz plik (3. Opis kryteriów oceny ofert.pdf)3. Opis kryteriów oceny ofert.pdf[RR] Paweł Gmyrek158 kB2021-08-27 13:372021-08-27 13:37
Pobierz plik (4. Warunki udziału w postepowaniu.pdf)4. Warunki udziału w postepowaniu.pdf[RR] Paweł Gmyrek115 kB2021-08-27 13:372021-08-27 13:37
Pobierz plik (5. Formularz ofertowy.docx)5. Formularz ofertowy.docx[RR] Paweł Gmyrek83 kB2021-08-27 13:372021-08-27 13:37
Pobierz plik (6. Szczegółowy opis sposób realizacji przedmiotu zamówienia.pdf)6. Szczegółowy opis sposób realizacji przedmiotu zamówienia.pdf[RR] Paweł Gmyrek118 kB2021-08-27 13:372021-08-27 13:37
Pobierz plik (7. Istotne postanowienia umowy.pdf)7. Istotne postanowienia umowy.pdf[RR] Paweł Gmyrek267 kB2021-08-27 13:382021-08-27 13:38
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf[RR] Paweł Gmyrek167 kB2021-09-27 11:182021-09-27 11:18
Pobierz plik (Protokół z czynności postępowania_dostępnośc cyfrowa.pdf)Protokół z czynności postępowania_dostępnośc cyfrowa.pdf[RR] Paweł Gmyrek190 kB2021-09-28 08:092021-09-28 08:09

Termin składania ofert upływa 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:30.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docx[RR] Paweł Gmyrek74 kB2021-08-16 12:222021-08-16 12:22
Pobierz plik (1. SOPZ.docx)1. SOPZ.docx[RR] Paweł Gmyrek80 kB2021-08-16 12:222021-08-16 12:22
Pobierz plik (2. Warunki udziału w postępowaniu.docx)2. Warunki udziału w postępowaniu.docx[RR] Paweł Gmyrek86 kB2021-08-16 12:222021-08-16 12:22
Pobierz plik (3. Opis kryteriów wyboru ofert.docx)3. Opis kryteriów wyboru ofert.docx[RR] Paweł Gmyrek93 kB2021-08-16 12:232021-08-16 12:23
Pobierz plik (4. Formularz oferty.docx)4. Formularz oferty.docx[RR] Paweł Gmyrek70 kB2021-08-16 12:232021-08-16 12:23
Pobierz plik (5. Istotne postanowienia umowy.docx)5. Istotne postanowienia umowy.docx[RR] Paweł Gmyrek115 kB2021-08-16 12:232021-08-16 12:23
Pobierz plik (Protokół z czynności postępowania.pdf)Protokół z czynności postępowania.pdf[RR] Konrad Wojturski290 kB2021-09-03 14:332021-09-03 14:33
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf[RR] Konrad Wojturski134 kB2021-09-03 14:332021-09-03 14:33

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi