Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Termin składania ofert upływa 23.03.2022 r. o godz. 15:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. Zaproszenie do złożenia oferty.docx)1. Zaproszenie do złożenia oferty[GR] Jakub Lasota142 kB2022-03-17 12:252022-03-17 12:45
Pobierz plik (2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).docx)2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)[GR] Jakub Lasota145 kB2022-03-17 12:252022-03-17 12:25
Pobierz plik (3. Formularz oferty.docx)3. Formularz oferty[GR] Jakub Lasota141 kB2022-03-17 12:252022-03-17 12:25
Pobierz plik (4. Wzór umowy z Wykonawcą.docx)4. Wzór umowy z Wykonawcą[GR] Jakub Lasota152 kB2022-03-17 12:252022-03-17 12:25
Pobierz plik (5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx)5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[GR] Jakub Lasota136 kB2022-03-24 09:002022-03-24 09:00
Pobierz plik (6. Protokół z czynności postępowania.docx)6. Protokół z czynności postępowania[GR] Jakub Lasota143 kB2022-03-24 09:002022-03-24 09:00

Termin składania ofert upływa 31.03.2022 r. o godzinie 12:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. SOPZ.pdf)1. SOPZ.pdf[RR] Konrad Wojturski384 kB2022-03-14 10:082022-03-14 10:08
Pobierz plik (2. Opis kryteriów.pdf)2. Opis kryteriów.pdf[RR] Konrad Wojturski128 kB2022-03-14 10:082022-03-14 10:08
Pobierz plik (3. Formularz ofertowy.docx)3. Formularz ofertowy.docx[RR] Konrad Wojturski82 kB2022-03-14 10:092022-03-14 10:09
Pobierz plik (4. Istotne postanowienia umowy.pdf)4. Istotne postanowienia umowy.pdf[RR] Konrad Wojturski309 kB2022-03-14 10:092022-03-14 10:09
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[RR] Konrad Wojturski205 kB2022-03-14 10:092022-03-14 10:09
Pobierz plik (5. Protokół z czynności postępowania.pdf)5. Protokół z czynności postępowania.pdf[RR] Konrad Wojturski445 kB2022-04-05 09:012022-04-05 09:01
Pobierz plik (6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[RR] Konrad Wojturski211 kB2022-04-05 09:012022-04-05 09:01

Termin składania ofert do 18 marca 2022 r. do godz. 1000

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty.docx[OR] Andrzej Berkowicz53 kB2022-03-09 10:182022-03-09 10:18
Pobierz plik (Formularz oferty.pdf)Formularz oferty.pdf[OR] Andrzej Berkowicz91 kB2022-03-09 10:192022-03-09 10:19
Pobierz plik (Rysunki.pdf)Rysunki.pdf[OR] Andrzej Berkowicz464 kB2022-03-09 10:192022-03-09 10:19
Pobierz plik (SOPZ.docx)SOPZ.docx[OR] Andrzej Berkowicz61 kB2022-03-09 10:192022-03-09 10:19
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docx[OR] Andrzej Berkowicz57 kB2022-03-09 10:192022-03-09 10:19
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[OR] Andrzej Berkowicz139 kB2022-03-09 10:192022-03-09 10:19
Pobierz plik (Sprawozdanie ofertowe.docx)Sprawozdanie ofertowe.docxBIP256 kB2022-03-25 11:262022-03-25 11:26
Pobierz plik (Informacja o wyborze wykonawcy.docx)Informacja o wyborze wykonawcy.docxBIP250 kB2022-03-25 11:262022-03-25 11:26

Termin składania ofert upływa 11.03.2022 r. o godzinie 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.docx)ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.docx[RR] Konrad Wojturski89 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (Załącznik nr 1 formularz.docx)Załącznik nr 1 formularz.docx[RR] Konrad Wojturski79 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (Zał. nr 2_SOPZ.docx)Zał. nr 2_SOPZ.docx[RR] Konrad Wojturski97 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (Zał. nr 3_ warunki udziału w postępowaniu.docx)Zał. nr 3_ warunki udziału w postępowaniu.docx[RR] Konrad Wojturski79 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (Zał. nr 4_Kryteria oceny ofert.docx)Zał. nr 4_Kryteria oceny ofert.docx[RR] Konrad Wojturski87 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (Zał. nr 5_Istotne dla stron postanowienia umowy.docx)Zał. nr 5_Istotne dla stron postanowienia umowy.docx[RR] Konrad Wojturski211 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (zał. nr 6  Wykaz proponowanych sal szkoleniowych.docx)zał. nr 6 Wykaz proponowanych sal szkoleniowych.docx[RR] Konrad Wojturski80 kB2022-03-03 11:312022-03-03 11:31
Pobierz plik (7. Zbiorcze zestawienie_otwarcie ofert.pdf)7. Zbiorcze zestawienie_otwarcie ofert.pdf[RR] Konrad Wojturski394 kB2022-03-16 14:182022-03-16 14:18
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[RR] Konrad Wojturski467 kB2022-03-16 14:182022-03-16 14:18
Pobierz plik (Protokół_z_czynności_postępowania.pdf)Protokół z czynności postępowania[RR] Konrad Wojturski544 kB2022-03-16 15:272022-03-16 15:27

Termin składania ofert upływa 15 lutego 2022 r. o godzinie 13:00

  

Zleceniodawca działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa Wykonawcy warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizacji zadania w postaci szkolenia obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu nauki języka angielskiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. Załącznik nr 1. SOPZ.pdf)1. Załącznik nr 1. SOPZ.pdf[RR] Paweł Gmyrek472 kB2022-01-31 10:192022-01-31 10:19
Pobierz plik (2_Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.docx)2_Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.docx[RR] Paweł Gmyrek88 kB2022-01-31 10:192022-01-31 13:22
Pobierz plik (3. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy.pdf)3. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy.pdf[RR] Paweł Gmyrek188 kB2022-01-31 10:192022-01-31 13:21
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty angielski.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty angielski.pdf[RR] Paweł Gmyrek424 kB2022-01-31 13:202022-02-07 08:40
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[RR] Konrad Wojturski495 kB2022-03-09 10:032022-03-09 10:03
Pobierz plik (Protokół z czynności postępowania.pdf)Protokół z czynności postępowania.pdf[RR] Konrad Wojturski619 kB2022-03-09 10:042022-03-09 10:04
Pobierz plik (Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[RR] Konrad Wojturski157 kB2022-03-17 09:222022-03-17 09:22
Pobierz plik (Zaktualizowany protokół z czynności postępowania.pdf)Zaktualizowany protokół z czynności postępowania.pdf[RR] Konrad Wojturski199 kB2022-03-17 09:222022-03-17 09:22

Termin składania ofert upływa 3 lutego 2022 r. o godzinie 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY.docx)Informacja o wyborze wykonawcyBIP250 kB2022-02-08 13:282022-02-08 13:28
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE OFERTOWE.docx)Sprawozdanie ofertoweBIP255 kB2022-02-08 13:292022-02-08 13:29
Pobierz plik (Formularz oferty word.docx)Formularz oferty[OR] Andrzej Berkowicz55 kB2022-01-26 12:282022-01-26 12:28
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty[OR] Andrzej Berkowicz66 kB2022-01-26 12:282022-01-26 12:28

Termin składania ofert upływa 4 lutego 2022 r. o godzinie 11:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Warunki udziału w postępowaniu.docx)Warunki udziału w postępowaniu.docx[GR] Jakub Lasota62 kB2022-01-25 12:032022-01-25 12:03
Pobierz plik (Umowa - wzór.docx)Umowa - wzór.docx[GR] Jakub Lasota83 kB2022-01-25 14:282022-01-25 14:28
Pobierz plik (Sprawozdanie ofertowe.doc)Sprawozdanie ofertoweBIP296 kB2022-02-23 12:532022-02-23 12:53
Pobierz plik (sprawozdanie-ofertowe-ppfe.pdf)Sprawozdanie ofertoweBIP2179 kB2022-02-23 12:502022-02-23 12:50
Pobierz plik (Deklaracja poufności Wykonawcy ekspertyzy.docx)Deklaracja poufności Wykonawcy ekspertyzy.docx[GR] Jakub Lasota68 kB2022-01-25 12:062022-01-25 12:06
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty.docx[GR] Jakub Lasota59 kB2022-01-25 12:052022-01-25 12:05
Pobierz plik (Oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.docx)Oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.docx[GR] Jakub Lasota70 kB2022-01-25 12:052022-01-25 12:05
Pobierz plik (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx[GR] Jakub Lasota115 kB2022-01-25 12:042022-01-25 12:04
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docx[GR] Jakub Lasota178 kB2022-01-25 12:022022-01-25 12:02

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2022 r. o godzinie 11:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty.docx[GR] Jakub Lasota75 kB2022-01-25 11:422022-01-25 11:42
Pobierz plik (Harmonogram realizacji przedmiotu zmówienia.docx)Harmonogram realizacji przedmiotu zmówienia.docx[GR] Jakub Lasota64 kB2022-01-25 11:462022-01-25 11:46
Pobierz plik (Protokół z czynności postępowania.pdf)Protokół z czynności postępowania[GR] Jakub Lasota279 kB2022-02-15 08:332022-02-15 08:33
Pobierz plik (SOPZ.docx)SOPZ.docx[GR] Jakub Lasota82 kB2022-01-25 11:422022-01-25 11:42
Pobierz plik (Umowa (wzór).docx)Umowa (wzór).docx[GR] Jakub Lasota91 kB2022-01-25 14:432022-01-25 14:43
Pobierz plik (Warunki udziału w postępowaniu.docx)Warunki udziału w postępowaniu.docx[GR] Jakub Lasota68 kB2022-01-25 11:412022-01-25 11:41
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[GR] Jakub Lasota250 kB2022-01-25 11:402022-01-25 11:40

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi