Termin składania ofert upływa 16 listopada 2018 r. o godzinie 15.30.

Termin składania oferty upływa w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 12.00

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.

Termin składania ofert upływa 2 października 2018 r. o godzinie 10.00

Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godzinie 10.00.

Termin składania ofert upływa 26 września 2018 r. o godzinie 13.00.