http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

W ramach spotkań na Wołoskim Szlaku organizacja wydarzenia pn. „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”, w dniach 19-21 maja 2017 r., w Ustrzykach Górnych

|
BIP

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Organizacja konferencji dedykowanej promocji nowego produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, w dniu 29 maja 2017 r. na terenie Województwa Podkarpackiego (na pograniczu polsko-słowackim)

|
BIP

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Organizacja konferencji „Miejsca kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim"

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w załączeniu przesyłam zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej organizacji konferencji „Miejsca kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim"