Termin składania ofert upłynął w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa 15.10.2019 r. o godz. 10:00