http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

OR-IV.272.2.62.2013: Opracowanie analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego

[OR] Mirosław Tomankiewicz

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:00

Znak sprawy: OR-IV.272.2.62.2013