Termin składania ofert upłynął w dniu 05.08.2013 r. o godz. 10:00

 

Termin składania i otwarcia ofert 17.07.2013 r.

OR-IV.272.1.33.2013

Termin składania ofert upłynął 08.07.2013 r.

OR-IV.272.2.48.2013

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.07.2013 r. o godz. 10:00