http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Organizacja szkoleń dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 w zakresie Rozliczania projektów w systemie SL2014

|
[RP] Joanna Skrzypek

Termin składania ofert upływa 11 października 2016 r. o godzinie 12.00