Termin składania ofert upływa 14.07.2015 r. o godz. 10:00