Termin składania i otwarcia ofert 04.06.2013

OR-IV.272.2.47.2013

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Oznakowanie__Szlaku_Frontu_Wschodniego__OR-IV.272.2.47.2013_ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki198 kB2013-05-27 11:442013-05-27 11:44
Pobierz plik (Oznakowanie__Szlaku_Frontu_Wschodniego__OR-IV.272.2.47.2013_SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki2408 kB2013-05-27 12:072013-05-27 12:07
Pobierz plik (Oznakowanie__Szlaku_Frontu_Wschodniego__OR-IV.272.2.47.2013_inf._o_wyborze_~.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki240 kB2013-06-11 10:222013-06-11 10:22

Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2013 r. o godz. 10:00

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_-_2.43.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz1930 kB2013-05-14 10:172013-05-14 10:17
Pobierz plik (SIWZ_-_2.43.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz1196 kB2013-05-14 10:202013-05-14 10:20
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_2.43.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz511 kB2013-05-22 11:172013-05-22 11:17
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_zmianie_SIWZ_-_2.43.pdf)4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz148 kB2013-05-22 11:172013-05-22 11:17
Pobierz plik (Tresc_zapytan_z_wyjasnieniami_-_2.43.pdf)5. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz151 kB2013-05-22 11:192013-05-22 11:19
Pobierz plik (OR-IV.272.2.43.2013_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf)6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Andrzej Borowik470 kB2013-06-05 14:222013-06-05 14:22
Pobierz plik (OR-IV.272.2.43.2013_Ponowny_wybór_oferty.pdf)7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ponowny wybór[OR] Andrzej Borowik228 kB2013-06-11 13:142013-06-11 13:14

Termin składania i otwarcia ofert 17.05.2013 r.

OR-IV.272.1.26.2013

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Druk_wydawnictw_promocyjnych_OR-IV.272.1.26.2013_ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki193 kB2013-05-08 09:282013-05-08 09:28
Pobierz plik (Druk_wydawnictw_promocyjnych_OR-IV.272.1.26.2013_SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki834 kB2013-05-08 09:322013-05-09 10:17
Pobierz plik (Wybór_1.26.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze[OR] Damian Sarna384 kB2013-05-20 14:242013-05-20 14:24

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2013 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_-_2.40.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz2793 kB2013-04-26 13:532013-04-26 14:15
Pobierz plik (SIWZ_-_2.40.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz1776 kB2013-04-26 13:542013-04-26 13:54
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_2.40.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz148 kB2013-05-29 15:042013-05-29 15:04

OR-IV.272.1.24.2013

Termin składania i otwarcia ofert 06.05.2013 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Druk_ulotek_OR-IV.272.1.24.2013_ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki255 kB2013-04-23 14:102013-04-23 14:10
Pobierz plik (Druk_ulotek_OR-IV.272.1.24.2013_SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki904 kB2013-04-23 14:102013-04-23 14:10
Pobierz plik (OR-IV.272.1.24.2013_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Andrzej Borowik556 kB2013-05-09 14:162013-05-09 14:16

OR-IV.272.2.39.2013

Termin składania ofert 30.04.2013 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Druk_albumu_OR-IV.272.2.39.2013_ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki255 kB2013-04-22 14:472013-04-22 14:47
Pobierz plik (Druk_albumu_OR-IV.272.2.39.2013_SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [OR] Tomasz Jarecki1351 kB2013-04-22 14:482013-04-22 14:48
Pobierz plik (OR-IV.272.2.39.2013_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Andrzej Borowik522 kB2013-05-06 10:182013-05-06 10:18

Termin składania ofert upłynął w dniu 26.04.2013 r. godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_-_2.37.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz1730 kB2013-04-18 12:482013-04-18 12:48
Pobierz plik (SIWZ_-_2.37.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz8787 kB2013-04-18 12:482013-04-18 12:48
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_2.37.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz175 kB2013-04-30 13:482013-04-30 13:48

Termin składania ofert upłynął w dniu 07.05.2013 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_-_2.35.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz2618 kB2013-04-16 10:012013-04-16 10:01
Pobierz plik (SIWZ_-_2.35.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz1642 kB2013-04-16 10:032013-04-16 10:03
Pobierz plik (Informacja_-_2.35.pdf)3. Informacja[OR] Mirosław Tomankiewicz88 kB2013-04-18 13:182013-04-18 13:18
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_2.35.pdf)4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz150 kB2013-06-05 11:202013-06-05 11:20

OR-IV.272.2.36.2013

Termin składania i otwarcia ofert 23.04.2013 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Oznakowanie__Szlaku_Frontu_Wschodniego__OR-IV.272.2.36.2013_ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki258 kB2013-04-12 12:302013-04-12 12:30
Pobierz plik (Oznakowanie__Szlaku_Frontu_Wschodniego__OR-IV.272.2.36.2013_SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki2345 kB2013-04-12 12:302013-04-12 12:30
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_wyborze_2.36.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna270 kB2013-04-30 14:502013-04-30 14:50

OR-IV.272.1.22.2013

Termin składania i otwarcia ofert 22.04.2013 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Druk_PPS_OR-IV.272.1.22.2013_ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu [OR] Tomasz Jarecki252 kB2013-04-11 14:402013-04-11 14:40
Pobierz plik (Druk_PPS_OR-IV.272.1.22.2013_SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki950 kB2013-04-11 14:412013-04-11 14:41
Pobierz plik (Druk_PPS_OR-IV.272.1.22.2013_Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ.pdf)3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Tomasz Jarecki362 kB2013-04-12 14:262013-04-12 14:26
Pobierz plik (Druk_PPS_OR-IV.272.1.22.2013_Inf._o_wyborze_BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki385 kB2013-04-24 15:092013-04-24 15:09