Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
uchwały
                     Przedmiot uchwały
LIX/921/18

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

LIX/922/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Kolbuszowa.

LIX/923/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Budowa kładki pieszo – jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów, Gmina Zagórz” dla Gminy Zagórz.

LIX/924/18 w sprawie wyrażenia woli dofinansowania budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
LIX/925/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiegoz budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

LIX/926/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/878/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

zał.1

LIX/927/18

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał.1,2

LIX/928/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał.1

LIX/929/18

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020.

 LIX/930/18

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

zał. 1

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

mapa 7

LIX/931/18 

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zał.1

LIX/932/18 

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zał.1

LIX/933/18 

w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Historycznego w Sanoku.

zał.1

LIX/934/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

LIX/935/18 

w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

LIX/936/18 

w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Biura Geodezjii Terenów Rolnych w Rzeszowie.

LIX/937/18 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

LIX/938/18 

w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

LIX/939/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

zał.1

zał. 2

zał. 3

LIX/940/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

LIX/941/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

zał. 1

LIX/942/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

zał. 1,2

LIX/943/18 

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

LIX/944/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

LIX/945/18 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sieniawa.

LIX/946/18 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i udzielenie bonifikaty.

LIX/947/18 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce Stimo Net. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

LIX/948/18 

w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Zakarpacką Obwodową Administracją Państwową (Ukraina).

zał. 1

LIX/949/18 

w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

zał.1, 2

LIX/950/18

w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

LIX/951/18

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 60,66 m² przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (921.pdf)921.pdf[KS] Monika Homa208 kB2018-09-06 14:462018-09-06 14:46
Pobierz plik (921_1.pdf)921_1.pdf[KS] Monika Homa201 kB2018-09-06 14:462018-09-06 14:46
Pobierz plik (922.pdf)922.pdf[KS] Monika Homa118 kB2018-09-06 15:052018-09-06 15:05
Pobierz plik (923.pdf)923.pdf[KS] Monika Homa122 kB2018-09-06 15:062018-09-06 15:06
Pobierz plik (924.pdf)924.pdf[KS] Monika Homa122 kB2018-09-06 15:062018-09-06 15:06
Pobierz plik (925.pdf)925.pdf[KS] Monika Homa119 kB2018-09-06 15:062018-09-06 15:06
Pobierz plik (926.pdf)926.pdf[KS] Monika Homa120 kB2018-09-06 15:072018-09-06 15:07
Pobierz plik (926_1.pdf)926_1.pdf[KS] Monika Homa300 kB2018-09-06 15:072018-09-06 15:07
Pobierz plik (927.pdf)927.pdf[KS] Monika Homa393 kB2018-09-06 15:082018-09-06 15:08
Pobierz plik (927_1_2.pdf)927_1_2.pdf[KS] Monika Homa185 kB2018-09-06 15:132018-09-06 15:13
Pobierz plik (928.pdf)928.pdf[KS] Monika Homa168 kB2018-09-06 15:142018-09-06 15:14
Pobierz plik (928_1.pdf)928_1.pdf[KS] Monika Homa853 kB2018-09-06 15:152018-09-06 15:15
Pobierz plik (929.pdf)929.pdf[KS] Monika Homa127 kB2018-09-06 15:152018-09-06 15:15
Pobierz plik (930.pdf)930.pdf[KS] Monika Homa129 kB2018-09-06 15:162018-09-06 15:16
Pobierz plik (PZPWP_08_2018.pdf)PZPWP_08_2018.pdf[KS] Monika Homa8342 kB2018-09-07 14:382018-09-07 14:38
Pobierz plik (Mapa__1_Struktura_Funkcjonalno_Przestrzenna_08_2018.pdf)Mapa__1_Struktura_Funkcjonalno_Przestrzenna_08_2018.pdf[KS] Monika Homa15719 kB2018-09-07 14:382018-09-07 14:38
Pobierz plik (Mapa__2_Ochrona_Środowiska_08_2018.pdf)Mapa__2_Ochrona_Środowiska_08_2018.pdf[KS] Monika Homa19340 kB2018-09-07 14:392018-09-07 14:39
Pobierz plik (Mapa__3_Gospodarka_Wodna_08_2018.pdf)Mapa__3_Gospodarka_Wodna_08_2018.pdf[KS] Monika Homa13125 kB2018-09-07 14:402018-09-07 14:40
Pobierz plik (Mapa__4_Komunikacja_Infrastruktura_Techniczna_08_2018.pdf)Mapa__4_Komunikacja_Infrastruktura_Techniczna_08_2018.pdf[KS] Monika Homa14074 kB2018-09-07 14:402018-09-07 14:40
Pobierz plik (Mapa__5_Inwestycje_2018.pdf)Mapa__5_Inwestycje_2018.pdf[KS] Monika Homa9675 kB2018-09-07 14:422018-09-07 14:42
Pobierz plik (Mapa__6_ROF_Struktura_Funkcjonalno_Przestrzenna_08_2018.pdf)Mapa__6_ROF_Struktura_Funkcjonalno_Przestrzenna_08_2018.pdf[KS] Monika Homa16150 kB2018-09-07 14:422018-09-07 14:42
Pobierz plik (Mapa__7_ROF_Środowisko_Infrastruktura_08_2018.pdf)Mapa__7_ROF_Środowisko_Infrastruktura_08_2018.pdf[KS] Monika Homa15863 kB2018-09-07 14:432018-09-07 14:43
Pobierz plik (931.pdf)931.pdf[KS] Monika Homa120 kB2018-09-07 14:442018-09-07 14:44
Pobierz plik (931_1.pdf)931_1.pdf[KS] Monika Homa0 kB2018-09-07 14:452018-09-07 14:45
Pobierz plik (932.pdf)932.pdf[KS] Monika Homa118 kB2018-09-07 14:452018-09-07 14:45
Pobierz plik (932_1.pdf)932_1.pdf[KS] Monika Homa382 kB2018-09-07 14:502018-09-07 14:50
Pobierz plik (933.pdf)933.pdf[KS] Monika Homa119 kB2018-09-07 14:512018-09-07 14:51
Pobierz plik (933_1.pdf)933_1.pdf[KS] Monika Homa136 kB2018-09-07 14:512018-09-07 14:51
Pobierz plik (934.pdf)934.pdf[KS] Monika Homa137 kB2018-09-07 14:522018-09-07 14:52
Pobierz plik (935.pdf)935.pdf[KS] Monika Homa323 kB2018-09-07 14:532018-09-07 14:53
Pobierz plik (936.pdf)936.pdf[KS] Monika Homa123 kB2018-09-07 14:532018-09-07 14:53
Pobierz plik (937.pdf)937.pdf[KS] Monika Homa264 kB2018-09-07 14:542018-09-07 14:54
Pobierz plik (938.pdf)938.pdf[KS] Monika Homa128 kB2018-09-07 14:552018-09-07 14:55
Pobierz plik (938_1.pdf)938_1.pdf[KS] Monika Homa270 kB2018-09-07 14:552018-09-07 14:55
Pobierz plik (938_2.pdf)938_2.pdf[KS] Monika Homa187 kB2018-09-07 14:552018-09-07 14:55
Pobierz plik (938_3.pdf)938_3.pdf[KS] Monika Homa110 kB2018-09-07 14:562018-09-07 14:56
Pobierz plik (938_4.pdf)938_4.pdf[KS] Monika Homa121 kB2018-09-07 14:562018-09-07 14:56
Pobierz plik (938_5.pdf)938_5.pdf[KS] Monika Homa298 kB2018-09-07 14:572018-09-07 14:57
Pobierz plik (939.pdf)939.pdf[KS] Monika Homa123 kB2018-09-07 14:572018-09-07 14:57
Pobierz plik (940.pdf)940.pdf[KS] Monika Homa378 kB2018-09-07 14:572018-09-07 14:57
Pobierz plik (941.pdf)941.pdf[KS] Monika Homa200 kB2018-09-07 14:582018-09-07 14:58
Pobierz plik (941_1.pdf)941_1.pdf[KS] Monika Homa112 kB2018-09-07 14:592018-09-07 14:59
Pobierz plik (942.pdf)942.pdf[KS] Monika Homa206 kB2018-09-07 15:012018-09-07 15:01
Pobierz plik (942_1_2_1.pdf)942_1_2_1.pdf[KS] Monika Homa201 kB2018-09-07 15:032018-09-07 15:03
Pobierz plik (943.pdf)943.pdf[KS] Monika Homa121 kB2018-09-07 15:032018-09-07 15:03
Pobierz plik (944.pdf)944.pdf[KS] Monika Homa121 kB2018-09-07 15:042018-09-07 15:04
Pobierz plik (945.pdf)945.pdf[KS] Monika Homa116 kB2018-09-07 15:042018-09-07 15:04
Pobierz plik (946.pdf)946.pdf[KS] Monika Homa124 kB2018-09-07 15:062018-09-07 15:06
Pobierz plik (947.pdf)947.pdf[KS] Monika Homa196 kB2018-09-07 15:062018-09-07 15:06
Pobierz plik (948.pdf)948.pdf[KS] Monika Homa193 kB2018-09-07 15:072018-09-07 15:07
Pobierz plik (948_1.pdf)948_1.pdf[KS] Monika Homa171 kB2018-09-07 15:082018-09-07 15:08
Pobierz plik (949.pdf)949.pdf[KS] Monika Homa121 kB2018-09-07 15:082018-09-07 15:08
Pobierz plik (949_1_2.pdf)949_1_2.pdf[KS] Monika Homa310 kB2018-09-07 15:092018-09-07 15:09
Pobierz plik (950.pdf)950.pdf[KS] Monika Homa156 kB2018-09-07 15:102018-09-07 15:10
Pobierz plik (951.pdf)951.pdf[KS] Monika Homa0 kB2018-09-07 15:102018-09-07 15:10

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi